EVU-Kurs


Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi

Faglig ansvarlig for kurset Rønnaug Ødegård

Søknadsfrist: 10.01.2020

Målgruppe:

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Kursbeskrivelse:

1. Dette emnet vil gi en oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos barn, og hvordan man for barn og unge setter all behandling inn i et familieperspektiv. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra barns vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling av barn vil diskuteres.

Det blir anledning til frivillig deltagelse på kursdager for familier i fedmebehandling.

2. Farmakologisk behandling av fedme og vektkirurgi hos voksne undervises i 2 av kursets 5 obligatoriske undervisningsdager. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon. 

3. Ulike bariatriske inngrep vil bli sammenlignet ut fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle komplikasjoner. Videre vil viktigheten av oppfølging etter operasjon diskuteres, samt hvordan denne bør bli møtt fra et medisinsk, ernæringsmessig, atferdsmessig og fysisk aktivitets perspektiv.

Ulike farmakologiske behandlingsmåter vil bli sammenlignet ut i fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle bieffekter. Farmakoterapiens rolle som eneste intervensjon, samt farmakoterapi i kombinasjon med konservativ behandling, vil bli diskutert i forhold til vekttap og opprettholdelse av vekttap. I tillegg vil fremtidige retninger innen farmakologisk behandling bli diskutert.
Det blir anledning til frivillig observasjon av vektkirurgi.
 

Undervisning

Undervisningen består i forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått kurs skal deltakeren:

 • ha kunnskap om definisjon av overvekt og fedme hos barn, årsaker til fedmeutvikling, samt kompleksiteten i tilleggsplager ved fedme hos barn og unge
 • ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos barn 
 • ha kunnskap om hvordan familien inkluderes i behandling av barn og unge 
 • ha kunnskap om hvilket behandlingsnivå pasienten har behov for 
 • ha kunnskap om metoder for å måle endring i overvekt, kost, fysisk aktivitet og adferd. 
 • være kjent med konseptet interindividuell respons på behandling og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
 • ha kunnskap om hvordan medikamenter kan benyttes i fedmebehandling 
 • kunne avklare om pasienten er egnet for kirurgisk behandling 
 • ha innsikt i hvordan pasienter skal følges opp etter operasjon 
 • forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter bariatrisk kirurgi 
 • ha kunnskap om de ulike prediktorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter bariatrisk kirurgi

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen (4 timer).

Det tilbys ikke lokal eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020:

 • Første samling: 19. - 20. februar
 • Andre samling: 11. - 12. mars
 • Tredje samling: 1. - 2. april

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Rønnaug Ødegård
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 40 42
Epost: ronnaug.odegard@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Marit Barstad
Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser).

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er 10 plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Kursdetaljer

Startdato: 19.02.2020

Søknadsfrist: 10.01.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.