EVU-Kurs


Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne

Måling av kroppssammensetning Foto Geir Mogen/NTNU

Søknadsfrist: 10.01.2020

Målgruppe:

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en empirisk oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne. Ulike kosttilnærminger og treningsprogram, deres virkningsmekanisme og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan evaluere fedme og behandlingseffekt vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, og med tanke på fysisk aktivitet. 

Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra voksnes vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling vil diskuteres.

Det vil også inngå en dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på predikatorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. De fleste forelesningene undervises på engelsk. Dersom engelskspråklige studenter melder seg, undervises alle timene på engelsk.

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos voksne
 • ha god kunnskap om de viktigste terapeutiske diettene i fedmebehandling, deres forklaring og virkeevne
 • være klar over utfordringer og dilemma knyttet til populære dietter
 • ha god forståelse for rollen som kosthold spiller i forhold til vekttap
 • ha en grunnleggende forståelse for hvilken påvirkning trening har på metabolske, kardiovaskulære og hormonelle markører for helse og sykdom
 • ha god kunnskap om påvirkningen ulike treningsprogram har på vekttap og kroppssammensetning
 • være kjent med konseptet interindividuell respons på trening og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
 • ha god forståelse for rollen som trening alene og trening kombinert med kosthold har på vekttap 
 • forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter konservativ behandling
 • ha kunnskap om de ulike predikatorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter konservativ fedmebehandling.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen (4 timer).

Det tilbys ikke lokal eksamen.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjente oppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020:

 • Første samling: 17. - 18. februar
 • Andre samling: 9. - 10. mars
 • Tredje samling: 30. - 31. mars

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Catia Martins
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 82 53 58
Epost: catia.martins@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Marit Barstad
Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser).

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er 10 plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Kursdetaljer

Startdato: 17.02.2020

Søknadsfrist: 10.01.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6017

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.