EVU-Kurs


Grunnleggende sporvedlikehold

Vedlikeholdsarbeid Foto Jernbaneverket.

Foto Torgald Sørli, Bane NOR.

Dette kurset gir en oversikt over grunnleggende vedlikeholdsstyring, samt en dypere forståelse i vedlikeholdsbehovet av ulike elementer i et jernbanespor. Du vil lære å forstå hva vedlikehold og drifting av jernbanens kjørevei innebærer, både under sommer- og vinterforhold, gjennom kunnskap om tilstandskontroll av et jernbanespor, vedlikehold av over- og underbygningen på en jernbane og vinterdrift. Du vil også kunne bruke resultater fra kontroller med målevogner og visitasjoner til å planlegge nødvendig vedlikehold av sporgeometri, overbygningskomponenter og underbygningskonstruksjoner.

Søknadsfrist: 01.02.2020

Målgruppe:

Kurset er rettet mot fagpersoner som forvalter skinnegående infrastruktur, planlegger vedlikeholdsarbeid eller utfører vedlikeholdsoppgaver på sporet, samt mot rådgivere/konsulenter som planlegger ny jernbaneinfrastruktur eller bistår i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende jernbaneinfrastruktur.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 05.06.2020
Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

1.samling 4.-7.mai
Fysisk samling ved NTNU Trondheim 4.mai

Kl 09.00 – 16.00
Nettbasert/via Skype 5.-7.mai
 
Kl 09.00 – 16.00

2. samling 18.-20.mai
Fysisk samling ved NTNU Trondheim 18.-19.mai

Kl 09.00 -16.00
Nettbasert/via Skype 20.mai
Kl 09.00 – 16.00

Den nettbaserte undervisningen vil foregå i form av forelesninger/diskusjoner/øvinger via nett/Skype.


Obligatorisk oppmøte på undervisningen.


Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:
I tillegg kommer Semesteravgift

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften økes til ca 30 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019. Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Alex Klein-Paste
Professor, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73594613
Epost: alex.klein-paste@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskrav er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning i et teknologisk fag fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning i teknologiske fag fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium utgitt av Institutt for bygg, anlegg og transport samt Jernbaneverket.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane.

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.
Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 04.05.2020
Slutt: 05.06.2020

Søknadsfrist: 01.02.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6054

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 05.06.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.