EVU-Kurs


Brukersentrert systemutvikling

Foto: Yayimages/Wavebreakmedia

Brukersentrert systemutvikling fra både et teoretisk og praktisk perspektiv. Sentrale tema er brukervennlighet, interaksjonsdesign, prototyping, kravspesifisering og konstruksjon, iterative utviklingsprosesser, smidige metoder og kvalitet / kvalitetssikring med spesielt fokus på sikkerhet.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Alle som er involvert i drift, kravspesifisering, utvikling, anskaffelse, evaluering eller innføring av IKT for helse eller helsetjenesten. Flerfaglige grupper utfordrer og støtter hverandre med bakgrunn i egne erfaringer og relevans.

Kursbeskrivelse:

Dette er et prosjektfag der praktiske ferdigheter utvikles i gruppearbeidet i samspill med forelesninger og deltakernes erfaringer fra sin helsefaglige eller tekniske bakgrunn.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktisk gjennomføring av et gruppeprosjekt. Obligatoriske øvinger individuelt og i gruppe. Aktuelle deler av pensumlitteraturen må være kjent eller lest før forelesning/samling. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen - rapport.
Eksamenskrav: Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret. Deltakelse på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020.

Første samling: 10. - 12. februar
Andre samling: 30. mars - 1. april

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Kursavgift:

10000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anita Das
Postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 15 31
Epost: anita.das@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Spesielle opptakskrav

Kurset forutsetter at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering - eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

De grunnleggende kursene i programmet (Modul 1 eller tilsvarende).

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis senere på Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, samt programvare som oppgis ved kursstart.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet.

Det tas forbehold om mindre endringer i emneinnhold.

Beslektede emner: IT6105 MMI, TDT4180 Menneske-maskin interaksjon, IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt & IT8002 Videregående emner i menneske-maskin interaksjon; IT6108 Systemutvikling.

Kursdetaljer

Startdato: 10.02.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 10000 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: IT6121

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.