EVU-Kurs


Databaseteknikk

Databaseteknikk er en forutsetning for utnyttelse av data som ressurs. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi lever i en informasjonsinfrastruktur av datasamlinger: Kartdatabaser, Brønnøysundregistrene, pasientjournaler, Twitter, Facebook, www, etc... Kurset gir en grunnleggende innsikt i hvordan slike samlinger er bygget opp, fungerer, og hvordan de kan utnyttes.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Helsepersonell som vil lære og forstå hvordan verdien av strukturerte datasamlinger kan utnyttes til å effektivisere, øke kvalitet og bedre arbeidsforhold i virksomheten.

Kursbeskrivelse:

Hvordan kan faktiske forhold og hendelser representeres i form av strukturerte data som kan deles og være til informasjon og nytte for mange? Databasesystemer er programsystemer for å tilgjengeliggjøre, vedlikeholde og styre tilgangen til samlinger av data. En samling av data som forvaltes av ett databasesystem er en database. Databasene er grunnleggende elementer i alle IT-løsninger. Uten data er det ingen informasjon å bruke, dele, tolke, utforske eller lære av.

Databaseteknikk er en forutsetning for utnyttelse av data som ressurs. Faget omhandler datamodellering og designteori for relasjonsdatabaser og databasekonstruksjon.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger – individuelt og i gruppe. Etter hver enkelt samling gis det hjemmeoppgaver som gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempelproblemer. Mesteparten av undervisningen foregår på engelsk.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i masterprogrammet i helseinformatikk.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen i mai/juni.

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave (innlevering i mai) og deltakelse på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020.

Første samling: 6. - 7. februar
Andre samling: 25. - 27. mars

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Sattanathan Subramanian
Overingeniør og førsteamanuensis II, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 87 94
Epost: sattanathan.subramanian@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Kurset er rettet primært mot personer med helsebakgrunn, evt. andre med en ikke-informatiker bakgrunn.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Vi anbefaler følgende bok: Vi anbefaler følgende bok: Bjørn Kristoffersen (2019) Databasesystemer (4. utgave fra 2016 kan også brukes). Boken kan f.eks kjøpes hos Akademika
Notater vil bli gitt ut.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet.

Det tas forbehold om mindre endringer i emneinnhold.

Kursdetaljer

Startdato: 06.02.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6104

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.