EVU-Kurs


Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiser

Foto: Alexander Fansworth, Mostphotos

Kurset vektlegger å beskrive hvordan miljøterapeutisk arbeid og praksis kan bidra til utviklings- og endringsprosesser, på individ- og gruppenivå.

Det vil bli gitt undervisning i miljøterapeutiske metoder i arbeid med mennesker i ulike kontekster og i et livsløpsperspektiv. I tillegg vil studentene lære om betydning av miljøterapeuten som sentral miljøfaktor.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Emnet er beregnet på en tverrfaglig og tverretatlig målgruppe som ansatte i spesialisthelsetjenesten, barnevern og kommunal virksomhet, innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi inngående kunnskap om ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder, faglige praksiser og vitenskapelig kunnskapssyn som ligger til grunn for disse. Miljøterapeutisk arbeid kan for eksempel foregå både på individ- og gruppenivå, og rettes mot å styrke individers og gruppers vekst og utvikling gjennom for eksempel relasjons-, nettverks- og myndiggjørende arbeid.

Få lese mer om hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse du skal sitte igjen med etter endt kurs klikk på lenken: 

Læringsutbytte MDV6244 Miljøterapeutisk arbeid, oppgaver, innhold og faglige praksiser, 7,5 sp

Eksamensbeskrivelse:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over en uke.: 22.05-29.05 2020
Alle hjelpemidler tillatt. Vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor A er best og F er stryk.

Det er obligatorisk å ha møtt på alle samlingsdagene for å få gå opp til eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset består av 2 samlinger á to dager våren 2020: 

Uke 16 : 16. og 17. april 2020

Uke 19 : 4. og 5. mai 2020

Deltakelse på seminarene er obligatorisk.

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), samt dekke pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Aud Elisabeth Witsø
Førsteamanuensis
Telefon: 73559389
Mobil: 41305442
Epost: aud.e.witso@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Mobil: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/ barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling eller tilsvarende.

Om dokumentasjon

Dokumentasjon på utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via www.vitnemålsportalen.no

Praksis må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingstittel, og være signert av overordnet.

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert for opptak. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid få plass på emnet. Rangering av søkere; etter ordinære regler for videreutdanning slik det er beskrevet i den lokale forskriften om opptak (§28).

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum publiseres i Blackboard før oppstart av emnet.

Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard Læringsplattform og Inspera digitalt eksamenssystem.

Praktiske opplysninger:

For oppstart av emnet kreves minimum 8 studenter.

Kursdetaljer

Startdato: 16.04.2020
Slutt: 29.05.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6422

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.