EVU-Kurs


Drift 1 - Service og vedlikehold.

Vindmøllepark på havet. Foto.

Vindmøller til havs. Foto: Colourbox

Effektivisering og optimalisering av drift, enten på produksjons- eller produktnivå er avhengig av digitalisering. I dette kurset vil studenten lære om følgende tema:

 • Industrial Internet of Things (IIoT)
 • Introduksjon til digitale tvillinger
 • Datainnsamling og følsomhetsanalyse
 • Introduksjon til maskinlæring
 • Prediktivt vedlikehold og tilstandsbaserte støttesystemer

Kurset vil gi en generell innføring i digitalisering fra ulike domener, fra bil og fly til maritim industri. Data drevne metoder og analyse vil bli introdusert. Studentene vil lære å bruke følsomhetsanalyser for å forenkle simuleringsmodeller.  Vi vil introdusere maskinlæringsalgoritmer, inkludert Deep Learning. Praktiske eksempler på anvendelse av tilstandsbaserte støttesystemer i prediktivt vedlikehold vil bli gitt.

Dette er ett av åtte emner i serien Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

Pga den pågående korona-pandemien, må vi ta forbehold om at undervisningsformen kan bli endret.

Søknadsfrist: 15.09.2020

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

Læringsmål kunnskap

Kunnskap om hvordan digitale tvillinger utvikles og brukes til å optimalisere drift. Kunnskap om målemetoder, måleprinsipper, sensortyper, signalomforming, støy, datainnsamling, kvantisering og pådragsorganer.

Læringsmål ferdigheter

 • Instrumentere et system (IIoT)
 • Forstå og analysere en målesløyfe, finne begrensninger og feilkilder
 • Kunne forelå fornuftige valg av sensorer og datainnsamlingsutstyr
 • Big Data og metoder innen maskinlæring
 • Tilstandsbasert drift og vedlikehold

Læringsmål kompetanse

Ha generell kompetanse om den digitale transformasjon og hvordan digitale tvillinger kan brukes til å optimalisere drift

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgaver og hjemmeeksamen med innleveringsfrist 3 uker etter siste samling. Mer informasjon kommer.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund:
 • Modul 1: 29. - 30. september
 • Modul 2: 20. - 21. 
 • Modul 3: November - nærmere info kommer.

Kursavgift:

11500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Guoyuan Li
Førsteamanuensis
Telefon: 70161325
Epost: guoyuan.li@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Krav til dokumentasjon.

Anbefalte forkunnskaper:

Kurset krever ingen forkunnskaper utover fullført videregående skole, men bakgrunn eller praktisk erfaring fra automasjon eller data er en fordel.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 29.09.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 15.09.2020

Kursavgift: 11500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IPEV6006

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.