EVU-Kurs


Digitalisering og digital transformasjon - nettkurs

Unge mennesker som holder i mobil, ipad og pc.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer  arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser, hvordan kunstig intelligens gir oss både nye muligheter og nye utfordringer, hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle måter å organisere arbeide på og hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer på.  

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser? Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet? 

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med andre du har felles interesser med.   

Og om du ikke helt vet hvordan Facebook, Google, Apple, Amazon, Uber og de andre digitale ”enhjørningene” kommer til å endre hverdagen din, så får du innblikk i det også.  

Du får også tilgang til et eget digitalt læringsopplegg som du kan gå gjennom i ditt eget tempo. Eksamen er en individuell hjemmeeksamen som går over 2-3 uker der du skriver et essay over oppgitte problemstillinger.

Kurset har ingen samlinger. Oppstart på nett: 27. januar.

Det finnes også en variant av dette kurset med samlinger i Oslo: Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Oslo.

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. Målgruppen for studiet er personer med høyere utdanning fra tidligere, og som ønsker faglig oppdatering, formell kompetanse og personlig utvikling.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen. Utlevering 14. april. Innlevering 5.mai.

Eksamenskrav: Godkjente øvinger.
Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har ingen samlinger.

Oppstart på nett: 27. januar

Det tilbys også en samlingsbasert variant av dette kurset:
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Oslo.

Kursavgift:

4800 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Sensur av eksamen

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Krokan
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 918 97 473
Epost: arne.krokan@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Det meste av lesestoffet vil være tilgjengelig på nett.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

En egen læringsplattform, Canvas, vil være nav i kurset. Læringsressursene vil bestå av tekster, film/video, oppgaver som skal løses, diskusjonsoppgaver, bruk av grupper i Facebook, twitter og andre aktuelle sosiale medier.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker våren 2019:
Et interessant kurs som tar for seg de aller største endringene som skjer i samfunnet for tiden, både globalt og lokalt. Kurset hjelper å få satt ord på mye av det som en observerer rundt seg, og på å få satt dette inn i en sammenheng. Anbefales!

Kursdeltaker våren 2019:
Dette kurset har gitt meg svært mye faglig påfyll. Jeg har fått innblikk i de historiske utviklingslinjene og reflektert mye rundt muligheter og (nødvendige) begrensninger som ny teknologi gir oss. Jeg kan trygt anbefale kurset for alle som trenger innspill rundt temaene digitalisering, teknologi og digital transformasjon.

Kursdeltaker våren 2018:
Det er en av de beste studiene jeg har tatt i løpet av mine 5 år ved ulike universiteter/høyskole. Kurset er veldig relevant. Problemstillinger og oppgaver blir aktualisert med reelle eksempler og konkrete løsninger. Anbefaler kurset til andre!

Kursdetaljer

Startdato: 27.01.2020
Slutt: 05.05.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: 4800 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6602

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.