EVU-Kurs


Risikostyring i prosjekter

Det er mange typer risiko, og som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene og menneskene som er involvert i prosjektet. Foto: Crestock

Det er mange typer risiko, og som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene og menneskene som er involvert i prosjektet. Foto: Crestock

Kurset behandler metoder og teknikker for å håndtere risiko og usikkerhet i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialisering i prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2019

Målgruppe:

Kurset passer for prosjektledere og personer som har ansvar for eller arbeider med risikovurderinger i prosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Fire oppgaver mellom samlingene som teller 50 % av sluttkarakteren.

Hjemmeeksamen utgjør de resterende 50 %, og foregår fra 11. juni kl. 10.00 til 16. juni kl. 10.00. Arbeidsomfang tilsvarer åtte timers arbeid. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 24. - 26. februar (tre dager)
Andre samling: 25. - 26. mai (to dager)

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00 og avslutning siste dag kl 15.00. Nettbasert oppgavearbeid mellom samlingene.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Nettverksmiddag i løpet av første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student
- Sensur av eksamen

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Torp
Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 92888384
Epost: olav.torp@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Det forutsettes i tillegg at du kan bruke Excel regneark, og at du har basisferdigheter i sannsynlighetsregning (de viktigste begrepene vil bli gjennomgått på kurset).

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Jørn Vatn; "Project Risk Management"
Deles ut på kurset.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Alle som skal delta på kurset må ta med egen PC med Microsoft Office (Excel). Læringsstøttesystemet Blackboard benyttes.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Konkret og praktisk kunnskap som du kan ta med deg rett inn i arbeidshverdagen (Kursdeltaker våren 2015)

Hadde jeg tatt dette kurset tidligere, så hadde jeg kanskje ikke fått den bråstoppen i det ene prosjektet mitt nå. Det er heldigvis aldri for sent å lære! (Kursdeltaker våren 2016)

Et meget bra kurs med dyktige og engasjerte lærere. Kursinnholdet er relevant og metodene vi lærer er lett å omsette til praksis i egen arbeidshverdag. Opplegget med innleveringer som teller halvparten av sluttkarakteren, bidrar til å holde jevn progresjon i læringen gjennom kurset. Lærerne er flinke til å besvare spørsmål mellom samlingene og til å gi tilbakemeldinger på hva man kan gjøre bedre i innleveringene (Kursdeltaker våren 2014)

Kursdetaljer

Startdato: 24.02.2020
Slutt: 16.06.2020

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6202

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.