EVU-Kurs


Teknisk sikkerhet

Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr og produksjon/distribusjon av energi.

Kurset kan inngå i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

 

Søknadsfrist: 15.11.2019

Målgruppe:

Alle som arbeider med teknisk sikkerhet eller ønsker å arbeide med teknisk sikkerhet, med hovedfokus på offshoreindustri.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 20.-21. april. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamenskrav: Bestått obligatorisk oppgave som du skal arbeide med mellom de to samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 3. - 5. februar
Andre samling: 23. - 24. mars

Begge samlinger starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1500 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

>NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Stein Haugen
Professor, Institutt for marin teknikk
Telefon: 73 59 01 11
Mobil: 934 83 907
Epost: stein.haugen@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Vinnem, Jan Erik: Offshore Risk Assessment – Principles, Modelling and Application of QRA Studies (2014), kap. 1- 3, 6-8, 12, 14-16, 19, 21, 23.

Standarder NORSOK S-001, S-002, Z-013 (www.standard.no)

Artikler og annen pensumlitteratur (tilgjengelig via Blackboard)

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker våren 2013:
Forelesningene om brann og eksplosjon var av høy kvalitet. Spennende. Har allerede fått bruk for det i jobb.

Kursdeltaker våren 2013:
Hovedforeleser virket meget faglig dyktig og hadde alltid et bra svar på spørsmål som dukket opp.

Kursdetaljer

Startdato: 03.02.2020 10:00
Slutt: 21.04.2020

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6026

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.