EVU-Kurs


Industriell sikkerhet og pålitelighet

Safety and Reliability Analysis

Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr, systemer som benyttes i transportløsninger og kritisk infrastruktur.

Kurset kan inngå i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

 

Søknadsfrist: 10.01.2020

Kursbeskrivelse:

Topics

 • Definition and discussion of basic concept within reliability- and risk analysis.
 • Functional analysis and identification of failures and hazards.
 • System analysis based and FMECA, reliability block diagram and fault tree.
 • Calculation of reliability and availability of technical systems.
 • Reliability importance measures.
 • Analysis of repairable systems by Markov methods.
 • Analysis of safety critical systems (IEC 61508).
 • Analysis of systems exposed to common cause failures.
 • Estimation of failure rates.
 • Overview of data sources.

 

 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 24. - 27. april 2020. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver mellom samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 18. - 20. februar

Andre samling: 25. - 27. mars

Begge samlingene starter kl 10 og avsluttes kl 15.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

>NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 414 73 730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rausand og Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications, Wiley, 2004. Bestill boka fra Akademika.

I tillegg bør eLæring, Leksjon 2 - Sannsynlighetsregning være lest før første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

MS Excel

CARA FaultTree (studentversjon kan lastes ned fra Blackboard)

Praktiske opplysninger:

Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk avhengig av studentenes språkbakgrunn. Eksamensbesvarelse og hjemmeoppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Praktisk informasjon og betingelser.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2014:
Kurset et lærerikt og interessant. Meget faglig dyktig lærer! Spennende å bli kjent med andre kursdeltagere som også bidro mye med kompetanse og erfaring.

Kursdeltaker våren 2013:
Jeg fikk et innblikk i hvordan utøve sikkerhet og pålitelighet. Får nytte av dette i mitt daglige virke.

Kursdetaljer

Startdato: 18.02.2020
Slutt: 27.04.2020

Søknadsfrist: 10.01.2020

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.