EVU-Kurs


Lean produksjon

Illustrasjon: Lean produksjon

Hvordan få smidige prosesser, mindre sløsing og økt verdi? Lean produksjon er en effektiv metode for å bedre lønnsomheten i prosjekter og virksomheter.

Lean setter kunden i sentrum og tar utgangspunkt i kundens opplevelse av verdi. Å sørge for smidige prosesser som eliminerer sløsing (waste) er sentralt. Lean er ikke en forkortelse, men kommer av det engelske ordet lean som betyr slank eller smidig.

Dette kurset gir innsikt i prinsipper, metoder og verktøy for å skape en Lean-virksomhet. Med basis i Toyota Production System gir kurset praktisk kunnskap som spesielt er godt egnet for engineering, produksjon og logistikk. Les artikkel om kurset: Lean: Inspirert av Toyotas suksess

Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2019

Målgruppe:

Ledere og medarbeidere i produksjons- og logistikkbedrifter, men også relevant for andre typer virksomheter (engineering, høyteknologi, tjenester, offentlig m.m.)

Emnebeskrivelse:

Lean produksjon

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave som teller 100%. Innleveringsfrist: 10. mai 2020.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 11. - 13. februar

Andre samling: 25. - 26. mars

 

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anita Romsdal
Forsker, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
Mobil: 922 59 920
Epost: anita.romsdal@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Modig, N og Ahlström, P: Dette er lean, Rheologica publ. 2012

Liker, J og Meier, D: The Toyota Way Fieldbook, 1st edition, Mcgraw-Hill 2005

Artikler og annen pensumlitteratur er tilgjengelig via Blackboard.

Deltakerne forventes å stille forberedt til samlingene. Hvilket pensum som skal leses på forhånd fremgår av kursplanen som legges ut på Blackboard i god tid før oppstart.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Forelesere:
Førsteamanuensis Erlend Alfnes, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Forsker Ottar Bakås, SINTEF Teknologi og samfunn - logistikk
Lean Program Manager Daryl Powell, Kongsberg Maritime Subsea
Professor Johan Ravn, Nord universitet

Referanser:

Kursdeltaker våren 2019:
Et godt, men omfattende kurs i Lean produksjon. Gode forelesere som sammen presenterte Lean på en helhetlig og forståelig måte.

Kursdeltaker våren 2014:
Dette kurset passer meget godt for deg som ønsker å sette deg inn i grunnprinsippene rundt lean. Kurset er innom flere prinsipper og metoder som gir deltakeren god kunnskap om lean produksjon som lett kan brukes i din bedrift.

Bård Olav Sugustad, MainTech:
Som rådgivende ingeniør har Lean Production gitt meg styrket kompetanse i forhold til å identifisere forbedringsmuligheter hos de selskaper hvor jeg er engasjert. Jeg vil anbefale dette kurset til alle som har ansvar innenfor produksjons - og tjenesteytende næringer. Kurset gir unike forutsetninger for å kunne identifisere og eliminere unødvendige og ikke-verdiskapende aktiviteter som foregår i en virksomhet. Styrken til kurset var de gode, engasjerte foreleserne med praktisk Lean-erfaring som også var reflektert i forhold til de utfordringer det er å implementere Lean i en virksomhet.

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2020
Slutt: 10.05.2020

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6023

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.