EVU-Kurs


Organisasjon og endring - Trondheim

Foto: Yayimages/wavebreakmedia

Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner.
Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.


Du kan også ta dette kurset med samlinger i Oslo.

Søknadsfrist: 15.11.2019

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Emnebeskrivelse:

Organisasjon og endring

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 20. april - 11. mai. Eksamensoppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Eksamenskrav: Bestått semesteroppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020:

Første samling: 6. - 7. februar

Andre samling: 2. - 3. april

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

>NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Thorsvik
Professor II, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 900 96 548
Epost: jan.thorsvik@uia.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum til første samling:
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer, 5. utgave, 2019
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling, 9. utgave, 2019
Ekman: Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen, Abstrakt forlag, 2004

Pensum til andre samling:
Choi, Soki: Radical change attempt in healthcare. Competing logics in hospital mergers. Karolinska Institutet, 2011

Bøkene kan f.eks. kjøpes på www.akademika.no

Artikkelsamling

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Jeg har vært leder i over 20 år og deltatt på mange typer av lederutviklingsopplegg. Dette kurset syns jeg er det aller beste jeg hittil har deltatt på. (Kursdeltaker høsten 2016)

I dette kurset møter du en fantastisk foreleser som evner å skape både begeistring og læring omkring hvordan organisasjoner fungerer. Du får både konkrete verktøy som du kan anvende både i daglig linjearbeid, i prosjekter og i endringsprosesser. Gjennom å benytte en helhetlig modell for organisasjoner vil du se sammenhenger tydeligere enn noen gang, og du vil kunne se forbedringspotensialet i egen virksomhet og hvordan du som leder kan tilpasse egne rutiner og atferd for å øke motivasjon og ytelse hos dine egne medarbeidere. Kurset anbefales på det sterkeste! (Kursdeltaker våren 2019)

Det å forstå hvordan en organisasjon fungerer er svært nyttig, uansett hvor man måtte befinne seg i hierarkiet. Kurset hadde en god oppbygning og ga elevene innsikt i relevant pensum og kritisk tenkning til litteraturen. Videre var det nyttig at man ble utfordret på å stille de riktige spørsmålene i forhold til de utfordringene man står ovenfor. Samlingene var engasjerende og ga rom for refleksjon og drøftinger. (Kursdeltaker våren 2019)

Kursdetaljer

Startdato: 06.02.2020
Slutt: 11.05.2020

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6502

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.