EVU-Kurs


Trening og coaching av hjertepasienter

Foto: CERG/NTNU Treningsøkt med fysioterapeut.

Utvidet søknadsfrist.

Videreutdanningskurs for fysioterapeuter, personlige trenere og andre fagpersoner som ønsker å trene og følge opp pasienter som har hatt hjertesykdom.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Søknadsfrist: 04.05.2020

Målgruppe:

Kurset er for fysioterapeuter, personlige trenere og andre fagpersoner innen fysisk trening og coaching av ulike målgrupper.

Kursbeskrivelse:

Kurset tar sikte på å fremme kunnskap og bruk av kondisjon- og styrketrening hos hjertepasienter, og tilbyr deltakerne mulighet til å høre eksperter innen feltet forelese og diskutere praktiske eksempler. Kurset adresserer hele spekteret av faglige vurderinger for anbefaling, planlegging og gjennomføring av trening for hjertepasienter i en setting av personlig trening og coaching. I tillegg fokuserer kurset på bruk av eHelse- verktøy for monitorering, oppfølging og motivasjon hos pasienter med livsstilssykdom.

Kurset inkluderer innledningsvis to dager med forelesninger og praktiske demonstrasjoner i grupper, en nettbasert fordypningsmodul, individuelt praktisk arbeid med pasienter og en skriftlig rapport fra praksisarbeidet. For å få vurdert rapporten må du delta i minst 75% av undervisningen, samt ha gjennomført praksisdelen.

Kurset tar sikte på å gi innsikt i treningsfysiologi, treningens grunnprinsipper, livsstilsendring og spesielle forhold ved pasienter med hjertesykdom. Etter å ha fullført og bestått kurset vil deltakerne ha kunnskap innen: treningsfysiologi, hjerteabnormiteter og livsstilssykdom, praktiske aspekter ved trening hos ulike pasientgrupper med hjerte- og livsstilssykdom, planlegging og gjennomføring av ulike treningsprogram, aspekt rundt motivasjon og adferdsendring, bruk av eHelse-verktøy og aktivitetsmonitorer for oppfølging av pasienter, og grunnleggende hjerte-lungeredning.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 15.10.2020
Individuell rapport fra praktisk arbeid. Innleveringsfrist dato kommer.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Seminar (2 dager) i juni 2020 - info om sted og dato kommer.

Nettbasert fordypning i perioden juni 2020 – oktober 2020 (3t online forelesninger og 12t litteratur).

Individuell, egenorganisert praksis.

 

 

Kursavgift:

3500 Kr
Kursavgift info: Alle som skal avlegge eksamen ved NTNU må betale semesteravgift.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ulrik Wisløff
Professor
Epost: ulrik.wisloff@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

NorEx - The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction og Kompetansetjeneste trening som medisin

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Krav til dokumentasjon.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Vitenskapelige artikler vil utgjøre pensum og vil bli linket til timeplan og forelesningene. Totalt 100 sider.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Smartphone

Kursdetaljer

Startdato: 01.06.2020
Slutt: 15.10.2020

Søknadsfrist: 04.05.2020

Kursavgift: 3500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6025

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 15.10.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.