EVU-Kurs


Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

I og med at skriftsamfunnet er så selvsagt for oss, er det ikke alltid vi selv oppfatter at vi forholder oss så mye til tekster som vi faktisk gjør, sier fagansvarlig Ellen Andenæs (t.v.). Her sammen med kollega Ingrid Stock, som også har vært sentral i utviklingen av kurset. Foto: Anne-Line Bakken

Hvis skriving er en viktig del av jobben din, har du kanskje oppdaget at noen skriveoppgaver er vanskeligere enn andre? Dette kurset tar utgangspunkt i ulike teksttyper du møter på jobb og de funksjonene de har for forskjellige lesere. Kurset retter seg mot deg som vil utvikle skrivekompetansen din, både gjennom å skrive selv og gjennom å hjelpe andre til å skrive bedre. Dette er kompetanse som er etterspurt både i det offentlige og i næringslivet.

Les intervju med fagansvarlig for kurset, Ellen Andenæs, og tidligere kursdeltager Nick Moe-Pryce 

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Ansatte og ledere på arbeidsplasser der lesing og skriving er en sentral del av jobben.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen.

Utlevering: 7.mai
Innlevering: 15.mai

Karakterskala: Bestått/ ikke bestått.
Eksamenskrav: 80% oppmøte og godkjente obligatoriske aktiviteter; to innleveringer og tre responsaktiviteter.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to obligatoriske samlinger.

Kurset består av to samlinger – en på to dager og en på tre dager - og en del nettbaserte aktiviteter mellom samlingene.

Første samling: 12.-14. februar 2020 (3 dager)

Andre samling: 16.-17. april 2020 (2 dager)

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ellen Andenæs
Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Mobil: 920 48 027
Epost: ellen.andenaes@ntnu.no

Ingrid Stock
Universitetslektor
Mobil: 73 59 66 94
Epost: ingrid.stock@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Blir lagt ut på Blackboard før kurset starter.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser.
Dere kan søke arbeidsgiver om lesedager. Arbeidsgivere i det offentlige gir noen dager fri i forbindelse med eksamen. 1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2017:
Dette er et svært nyttig kurs for alle som skriver på jobb. Skriver du lite kan du få tips og triks til å komme i gang med skriving. Skriver du mye har du sannsynligvis lagt deg til uvaner du ikke er klar over. Selv akademikere som er vant til å skrive kan ha stor nytte av kurset, da det er mye fokus på tekster som skal fungere i hverdagen. Derfor anbefaler jeg dette kurset til alle, uansett hvor mye eller lite du har skrevet fra før.

Kursdeltaker våren 2018:
Noe av det mest nyttige jeg har lært på lenge! Og kurset har stor overføringsverdi til mer enn skrivearbeid. Jeg tar med meg kunnskap om kulturbygging, måter å samarbeide på og ikke minst hvordan gi hverandre konstruktiv kritikk.

Kursdeltaker våren 2019:
Et veldig "hands on"-kurs som går rett inn i hverdagen til hver enkelt og mitt inntrykk er at alle jeg deltok sammen med fikk et godt utbytte av kurset, selv om man jobbet med vidt forskjellige ting. Svært engasjerende, hyggelige og involverte faglærere som brukte tid på å forstå hvem de underviste. De la mye fokus på å knytte det vi gikk i gjennom mot vår egen hverdag gjennom diskusjon og refleksjon. Anbefales!

Kursdetaljer

Startdato: 12.02.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AVS6300

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.