EVU-Kurs


Miljødesign i regulerte vassdrag

Opplæring i prinsipp bak miljødesign, feltmetodikk, dataanalyse og modellbruk i regulerte vassdrag.

Søknadsfrist: 15.02.2020

Målgruppe:

Personer som jobber med effekt av regulering i kraftverk, forvaltning og konsulenter.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi systematisk og samlet undervisning i biologisk og hydrologisk grunnlag, diagnose av effekt, tiltak, systematisering og kartlegging, byggeklossmetoden og simuleringsmodeller. Kurset inneholder feltmålinger og verktøy for klassifisering av inngrep.

Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om miljødesignmetodikken inkludert diagnose av påvirkning og tiltak for å redusere effekt av reguleringer.

 

Undervisning

Forelesninger, regneøvelser og befaringer. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post.

 

Læringsmål

Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:)

  • Miljødesign i regulerte laksevassdrag.
  • Verktøy og metoder brukt i miljødesign.
  • Byggeklossmetoden.

Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:)

  • Gjøre grunnleggende hydrologiske og biologiske vurderinger av effekter i regulerte vassdrag.
  • Bruke diagnoseverktøy i miljødesignhåndboka.
  • Kjenne til viktige tiltak og bruken av disse.
  • Bruke miljødesignhåndboka i praksis.

Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:)

  • Kunnskap om reguleringseffekt i vassdrag, effekt av disse og moderne tiltak for å redusere effekter.

 

Mer om miljødesign:

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) spør: Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen? (cedren.no)

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 08.05.2020

Eksamenstype Skriftlig fire timers skoleeksamen

Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020:
Første samling: 23.-26. mars.

Andre samling: 5.-7. mai.

 

Oppstart kl 09.15 første dag og avsluttes kl 14.00 siste dag.

Kursavgift:

26000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften kan endres.

Fagansvarlig/Forelesere:

Tor Haakon Bakken
Professor NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk
Telefon: 7359 4587
Mobil: 9515 6944
Epost: tor.h.bakken@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 72595216
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

  • Forseth og Harby (red) (2014): Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: nMAG, HEC-RAS

Praktiske opplysninger:

Kursavgift inkl. kursmateriell, lunsj og en kursmiddag. Semesteravgift kommer i tillegg.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 23.03.2020
Slutt: 08.05.2020

Søknadsfrist: 15.02.2020

Kursavgift: 26000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6006

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 08.05.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.