EVU-Kurs


Vann- og avløpsteknikk

Kummer for avløp. Foto: Fred Johansen

Kurset er for deg som jobber med vann og avløp i kommuner, entreprenører og konsulenter og som ønsker påfyll av kompetanse innen vann- og avløpsteknikk.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Ansatte i kommuner, entreprenører og konsulenter innen vann og avløp

Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av avløpsvann. 

Kurset danner et grunnlag for å forstå de grunnleggende beregninger om vannforsyning.

Temaoversikt:

 • Vannforsyning
 • Overvann
 • Avløpsvann
 • Drifta av VA-anlegg
 • Rensemetoder

Undervisningsform

Kurset er nettbasert med 3 obligatoriske samlinger/ekskursjoner til renseanlegg i Mjøs-regionen.

Kunnskaper

Etter gjennomført kurs, skal du ha kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps- og overvannssystemer. I tillegg skal du ha grunnleggende kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Ferdigheter

Etter kurset skal du kunne

 • Beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps og overvannssystem
 • Beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • Gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • Dimensjonere vannforsyning og avløp til og fra et område
 • Gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandlings- og avløpsrensemetoder
 • Beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • Beskrive basisdrift av VA-anlegg
Etter fullført kurs, skal du kunne formidle en oversikt over fagområdet egnet for faglig vurdering og faglig kommunikasjon.

 

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform:
Prosjektoppgave.
Innlevering i begynnelsen av juni. Mer info kommer.
Karakterskala: A til F.

Eksamenskrav:
Fire godkjente obligatoriske oppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har 3 obligatoriske samlinger/befaringer i Mjøs-regionen på 1 dag a 6 timer hver.

 • Gjøvik - 14. januar NTNU Campus Gjøvik
 • Lillestrøm - dato og sted kommer
 • Gjøvik - dato og sted kommer  

Mer info om oppmøtetid og -sted kommer.

Mellom samlingene er det nettundervisning.

Kursavgift:

9500 Kr
Kursavgift info:
Kursdeltagere som blir tatt opp som studenter og skal ta eksamen, må betale semesteravgift.

Fagansvarlig/Forelesere:

Fred Johansen
Førstelektor
Telefon: 61135273
Mobil: 48048160
Epost: fred.johansen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 72595216
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel med noe relevant erfaring fra fagfeltet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Norsk vann: Vann- og avløpsteknikk, 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen/boker 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med tilgang til internett

Kursdetaljer

Startdato: 14.01.2020
Slutt: 15.06.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 9500 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: K1207

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.