EVU-Kurs


Smerte og smertebehandling

Kurset smerte og smertebehandling tilbys i samarbeid med Kreftklinikken og Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelse ved St.Olav.

Kurset smerte og smertebehandling

Kurset gir en introduksjon til fagfeltet smerte og vil ha fokus på kliniske problemstillinger. Målet er å gi økt kompetanse og en tverrfaglig innfallsvinkel til kliniske problemstillinger. Kurset tilbys i nært samarbeid med St. Olavs Hospital.

Søknadsfrist: 10.09.2019

Målgruppe:

Helsepersonell som jobber med pasienter med smerter.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en introduksjon til fagfeltet smerte og vil ha fokus på kliniske problemstillinger knyttet til undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering. Smertepatofysiologi og farmakologi vil være sentralt i emnet i tillegg til mer inngående forståelse for den bio-psyko-sosiale smertemodellen. Kommunikasjon mellom pasienter med smerte og helsepersonell vektlegges også.

Grunnleggende smertefysiologi samt psykologiske, funksjonelle og sosiale faktorer som er forbundet med ulike smertetilstander vil bli vektlagt. Det vil også bli fokus på mestring av smerte.

Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold samt inngående kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner. Emnet vil særlig fokusere på spesielle forhold ved smerter hos barn og eldre. Smertens påvirkning på bevegelsesapparatet vil også bli berørt.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 28.11.2019 09:00
Skriftlig eksamen - 4 timer

Tid og sted for kurs/samlinger:

NTNU i Trondheim:

30.september til 4.oktober - totalt ca 30 timer. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift

Fagansvarlig/Forelesere:

Karin Torvik
Førsteamanuensis, NTNU Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 92404881
Epost: karin.torvik@ntnu.no

Per-Erling Movik
Studiekonsulent
Telefon: 73597687
Mobil: 95230122
Epost: per-erling.movik@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Videreutdanningsemnene tilbys i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre (PRC).

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper:

Klinisk praksis innen smerte og/eller palliasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 30.09.2019
Slutt: 04.10.2019

Søknadsfrist: 10.09.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6019

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 28.11.2019 09:00

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.