EVU-Kurs


Produksjon 1 - Planlegging og simulering

Illustrasjon av nuller og ett-tall over kretskort.

Foto: Colourbox

Smart og effektiv produksjon krever nye metoder for planlegging, design og testing av produksjonsceller og automatisert produksjon. Her lærer du hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan øke ytelsen og redusere kostnader slik at bedriften kan levere bedre produkter. 

Dette er ett av åtte emner i serien Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

Søknadsfrist: 20.09.2020

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

Fokuset i undervisningen er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset er tverrfaglig og spenner over tema som hydraulikk, mekanikk, roboter, programmering, sensorer, elektronikk og kontrollsystemer.

Tema som inngår i kurset:

  • Produksjonsceller
  • Produksjonsstrategier
  • Produksjonsplanlegging
  • Simulering som beslutningsstøtte

Det vil si, å planlegge, designe og teste avanserte produksjonscelle for automatisert produksjon. 

Du vil også få en innføring i produksjonsstrategier og verktøy for produksjonsplanlegging der simulering blir brukt som beslutningstøtte.

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med software på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Læringsutbytte:

Læringsmål kunnskap

Kunnskap om hvordan simuleringsverktøy brukes i design og testing av produksjonsceller og system samt produksjonsstrategier og planlegging.

Læringsmål ferdigheter

Kunne bruke moderne verktøy i simulering. Her inngår verktøy til å simulere egenskaper til produkter og system, simulere strømming og simulere produksjon

Læringsmål kompetanse

Ha generell kompetanse i den digitale transformasjon og hvordan moderne simuleringsverktøy brukes i en bedrift.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Mappevurdering. Mer informasjon kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund:
 

Første samling: 13. - 14. oktober 2020

Andre samling: 3. - 4. november 2020
 
Tredje samling:  Desember - datoer kommer

Kursavgift:

11500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ola Jon Mork
Dosent, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Telefon: 70161490
Epost: ola.j.mork@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Krav til dokumentasjon.

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel å ha gjennomført kurset "Design 1 - Digitale tegninger og modeller" eller ha tilsvarende kompetanse. Industriell erfaring er en fordel.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 13.10.2020

Søknadsfrist: 20.09.2020

Kursavgift: 11500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IPEV6005

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.