Produksjon 1

Fokuset i undervisningen er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset er tverrfaglig og spenner over tema som hydraulikk, mekanikk, roboter, programmering, sensorer, elektronikk og kontrollsystemer.

Dette er ett av åtte emner i serien Digital, fleksibel videreutdanning - Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

Søknadsfrist: 01.10.2019

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

I kurset vil studenten opparbeide seg kompetanse i følgende tema:

  • Produksjonsceller
  • Produksjonsstrategier
  • Produksjonsplanlegging
  • Simulering som beslutningsstøtte

Det vil si, å planlegge, designe og teste avanserte produksjonscelle for automatisert produksjon. 

Studenten vil også få en innføring i produksjonsstrategier og verktøy for produksjonsplanlegging der simulering blir brukt som beslutningstøtte.

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med software på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Forkunnskaper

Det er en fordel å ha gjennomført kurset Design I eller ha tilsvarende kompetanse. Industriell erfaring er en fordel.

Læringsmål kunnskap

Kunnskap om hvordan simuleringsverktøy brukes i design og testing av produksjonsceller og system samt produksjonsstrategier og planlegging.  

Læringsmål ferdigheter

Kunne bruke moderne verktøy i simulering. Her inngår verktøy til å simulere egenskaper til produkter og system, simulere strømming og simulere produksjon

Læringsmål kompetanse

Ha generell kompetanse i den digitale transformasjon og hvordan moderne simuleringsverktøy brukes i en bedrift.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgaver og hjemmeeksamen. Mer informasjon kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund:
 

Første samling: 12. og 13. november 2019

Andre samling: 5. og 6. desember 2019
 
Tredje samling: 8. og 9. januar 2020

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ola Jon Mork
Dosent, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Telefon: 70161490
Epost: ola.j.mork@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 12.11.2019

Søknadsfrist: 01.10.2019

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode:

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurs ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.