Design 1

Kurset vil benytte 3D-modellering som metode og designverktøy. Sentrale tema er 3D modellering, sammenstillinger, komponentbibliotek, datalagring (PDM), digitale verdikjeder og hvordan 3D-modeller videre kan brukes til styrkeberegning (FEM), strømningsanalyser (CFD) og robotprogrammering/simulering.

Dette er ett av åtte emner i serien Digital, fleksibel videreutdanning - Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

 

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med 3D-modellering på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Forkunnskaper

Studentene må ha basiskunnskaper i matematikk og forstå koordinatsystem. Praktisk industriell erfaring er en fordel.

Læringsmål kunnskap

Kunnskap om funksjonalitet til moderne CAD og CAE verktøy og hvordan disse brukes i design av produkter. 

Læringsmål ferdigheter

Kunne bruke moderne 3D verktøy til enkel modellering.

Læringsmål kompetanse

Ha generell kompetanse om den digitale transformasjon og hvordan moderne CAD og CAE verktøy brukes i design og utvikling av produkter og systemer i en bedrift.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgaver og hjemmeeksamen. Mer informasjon kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund høsten 2019:
 

Første samling: 1. og 2. oktober

Andre samling: 29. og 30. oktober
 
Tredje samling: 19. og 20. november

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Paul Steffen Kleppe
Universitetslektor, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Telefon: 70161616
Mobil: 41526987
Epost: paul.s.kleppe@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper innen organisasjonsteori anbefales

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.10.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode:

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurs ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.