EVU-Kurs


Design 1 - 3D-modellering

Illustrasjonsfoto tannhjul

Illustrasjonsfoto tannhjul: Yayimages.com

Digitale tegninger og modeller er en grunnleggende del av digitaliseringsarbeidet. I dette kurset vil du lære å bruke 3D-modellering som metode og designverktøy. 

Dette er ett av åtte emner i serien Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

 

Søknadsfrist: 14.01.2020

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil benytte 3D-modellering som metode og designverktøy. Sentrale tema er 3D modellering, sammenstillinger, komponentbibliotek, datalagring (PDM), digitale verdikjeder og hvordan 3D-modeller videre kan brukes til styrkeberegning (FEM), strømningsanalyser (CFD) og robotprogrammering/simulering.

 

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med 3D-modellering på datalab. Mellom samlingene må studentene sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

I forkant sendes det ut info om installering av programvare som skal benyttes.

 

Læringsutbytte:

Læringsmål kunnskap
Kunnskap om funksjonalitet til moderne CAD og CAE verktøy og hvordan disse brukes i design av produkter. 

Læringsmål ferdigheter
Kunne bruke moderne 3D verktøy til enkel modellering.

Læringsmål kompetanse
Ha generell kompetanse om den digitale transformasjon og hvordan moderne CAD og CAE verktøy brukes i design og utvikling av produkter og systemer i en bedrift.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgaver/mappeinnlevering. Mer informasjon kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund vinteren 2020:
 

Første samling: 04. -05. februar 2020

Andre samling: 25.-26. februar 2020
 
Tredje samling: 17.-18. mars 2020

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Paul Steffen Kleppe
Universitetslektor, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Telefon: 70161616
Mobil: 41526987
Epost: paul.s.kleppe@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Krav til dokumentasjon.

Anbefalte forkunnskaper:

Du må ha basiskunnskaper i matematikk og forstå koordinatsystem. Praktisk industriell erfaring er en fordel.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 04.02.2020
Slutt: 15.05.2020

Søknadsfrist: 14.01.2020

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IPEV6001

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.