Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter

Landmåling ved Campus Gjøvik med Mjøsa i bakgrunnen.

Foto: NTNU / Torbjørn Kravdal

En landmålers oppgave kan være å måle inn terrengdata, beregne, sette ut merker for grenser og diverse markeringer i ulike deler av byggefasen på bygg- og anlegg. I tilleg kan det være å koordinere maskinstyring ved hjelp av satellittmålinger.

Landmålere bruker i dag avansert teknisk utstyr som nivellerkikkert, satellittmottakere, totalstasjoner og laserskannere. Landmåleren må forholde seg til en rekke krav i form av standarder, og dokumentasjon av utført arbeid er svært viktig.

Søknadsfrist: 12.08.2019

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære mer om landmåling uavhengig av bakgrunn.

Kursbeskrivelse:

Etter gjennomført kurs, vil du kunne:

 • gjøre rede for aktuelle projeksjoner og koordinatsystemer
 • kjenne til oppbygningen av og kunne beskrive hva de ulike landmålingsinstrumentene kan brukes til
 • gjøre rede for feilkilder ved bruk av de ulike landmålingsinstrumenter
 • vurdere nøyaktighet ved bruk av ulike landmålingsteknikker 

Etter fullført kurs, vi du ha følgende ferdigheter:

 • utføre høydemålinger med nivellement og beregne høyder
 • utføre stasjonsetablering, innmåling og utsetting med totalastasjon og kunne utføre nødvendige koordinatberegninger
 • utføre innmåling og utsetting ved hjelp av GNSS
 • utføre skanning med totalstasjon eller dedikert laserskanner

Du vil også ha lært mer om presis skriftlig dokumentasjon av utført arbeid.

 

Faginnhold:

 • Projeksjoner og koordinatsystemer
 • Høydemålinger med nivellement
 • Stasjonsetablering og grunnleggende målinger med totalstasjon
 • Satellittmålinger med korreksjonsdata
 • Grunnleggende bakkebasert laserskanning
 • Grunnleggende beregninger av koordinater og høyder
 • Dokumentasjon og tolkning av data fra landmålingsrapporter
 • Feiltyper i måledata
 • Nøyaktighetslære, middeltall og standardavvik
 • Enkel utjenving med frioppstilling

 

Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter er det første av to kurs i landmåling. Påbyggingskurs i landmålingsarbeider for bygg og anlegg vil tilbys gjennom NTNU Videre våren 2020.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 02.12.2019
Vurdering:
Hjemmeeksamen over 14 dager. Oppgaven utleveres 2. desember og må leveres innen 16. desember.
Karakter: Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen: 5 rapporter fra praktiske landmålingsøvelser som gjennomføres på samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i NTNU Gjøvik sine lokaler:

 • 9.-11. september
 • 21.-23. oktober

Informasjon om klokkeslett kommer.

Mellom samlingene er det nettbasert veiledning.

Kursavgift:

7000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter knyttet til samlingene.

Rabatter:

Det er ingen rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Torbjørn Kravdal
Universitetslektor
Telefon: 61135213
Mobil: 99634925
Epost: torbjoern.kravdal@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Tron Harald Torneby
Rådgiver, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Telefon: 61135123
Mobil: 92641364
Epost: tron.h.torneby@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.
Studenter med tidligere opptak til BBS-60, Byggesaksskolen.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Kvalifiserte søkere tildeles plass i henhold til søknadsrekkefølge etter at søknadsfristen er passert.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3).

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med internett.
Læringsplattformen Blackboard. Info om dette kommer.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 09.09.2019
Slutt: 16.12.2019

Søknadsfrist: 12.08.2019

Kursavgift: 7000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VB6000

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 02.12.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.