EVU-Kurs


Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 29. okt.)

Innovasjon og innovasjonsledelse - illustrasjon: dresskledde mennesker produserer lyspærer ved hjelp av industrielt utstyr

Kurset gir en innføring i aktuell teori om innovasjon, med særlig vekt på organisatoriske innovasjonsprosesser og hvordan slike prosesser kan stimuleres og ledes.

Søknadsfrist: 20.08.2019

Målgruppe:

Kurset passer for ledere, eller de som ønsker å kvalifisere seg for leder- eller rådgiveroppgaver, i linje, stab eller prosjekter, særlig i kunnskapsintensive organisasjoner.

Kursbeskrivelse:

Kan inngå i mastergrad

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i innovasjon og endringsledelse eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Innleveringsfrist er 17. februar 2020, kl. 14.00.
Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 29. - 30. oktober 2019
Andre samling: 10. - 11. desember 2019

Noe forberedelse før hver samling må påregnes.

Deltakerne bør før første samling formulere en utfordring de selv, eller deres organisasjon,  står foran - eller er oppe i - knyttet til innovasjon. Problemstillingen vil danne grunnlag for arbeid med prosjektoppgaven. Før andre samling skal det leveres en prosjektplan (foroppgave) som nærmere beskriver problemstilling, teoretisk tilnærming og hva slags data som vil bli benyttet.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Emil Røyrvik
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Telefon: 73550366
Epost: emil.royrvik@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum til kurset. Bøkene finnes for eksempel på www.akademika.no eller www.amazon.co.uk (engelsk bok).

Aasen, T.M.B. & Amundsen, O. (2011) Innovasjon som kollektiv prestasjon. Gyldendal.

Tidd, Joe & Bessant, John (2018) Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons.

Oddane, Torild (2017) Kreativitet og innovasjon. Fem sider av nesten samme sak. Bergen: Fagbokforlaget.

Supplerende anbefalt tilleggslitteratur oppgis før kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Foto: Anne Line Bakken

Praktiske opplysninger:

Dette kurset har plass til 25 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kurset i innovasjon og innovasjonsledelse gir faglig påfyll og inspirasjon for oss som jobber med utviklingsprosjekter i egen organisasjon. (Kursdeltaker, høsten 2015)

Nyttig med henhold til hvordan iverksette innovative prosesser i egen virksomhet. Gav innblikk i hvordan bruke innovasjonsverktøy og ulike tilnærminger til problemstillinger. Absolutt et veldig bra kurs. (Kursdeltaker, høsten 2015)

Dyktige forelesere som skapte gode diskusjoner og engasjerte deltakerne. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 29.10.2019

Søknadsfrist: 20.08.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6505

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.