EVU-Kurs


UNI Smart læring - nettkurs

- Et gratis og åpent nettkurs som tilbys både som etter- og videreutdanning

UNI Smart læring er spesielt utviklet for deg som ønsker å styrke din digitale kompetanse og øke din forståelse for hvordan digitale teknologier endrer måten vi kan arbeide, undervise og lære på. Studiet er spesielt tilpasset undervisere i UH-sektoren.  

UNI Smart læring er et åpent online kurs, som er 100% nettbasert. Du kan velge å ta eksamen og få 7.5 studiepoeng, eller du kan få et kursbevis etter fullført kurs uten å ta eksamen.

Tilbudet består av åtte moduler der all undervisning og alle aktiviteter gjennomføres asynkront via nett.  Det betyr at du kan begynne på kurset når det passer for deg. Start med å registrere deg på plattformen https://digit.ntnu.no/

Etter at du har registrert deg som bruker på plattformen velger du kurset EDU6211 - UNI Smart læring.


For deg som vil ta eksamen

Formell eksamen i emnet EDU6211 gjennomføres som en hjemmeeksamen. Våren 2020 tilbys eksamen i to perioder.  Du kan søke om å avlegge eksamen via denne nettsiden.

Første eksamensperiode 17. - 31. januar:
Registrer søknad om formell eksamen innen 15. desember 2019

Andre eksamensperiode 20. mai - 3. juni:
Registrer søknad om formell eksamen innen 15. april 2020

NB! Vær oppmerksom på at du melder deg på nettkurset på digit.ntnu.no, og at du søker om å ta eksamen via denne nettsiden. Du må altså registrere deg på to forskjellige nettsteder. 


Målgruppe:

UNI Smart læring er spesielt tilpasset undervisere i UH-sektoren, men er også høyst aktuelt for lærere og andre ansatte i utdanningssektoren..

Kursbeskrivelse:

Nedenfor kan du se en tematisk oversikt over innholdet i hver av de åtte modulene i emnet. Til sammen utgjør disse den samlede kompetansen som er beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. 

Modul 1 - Utdanning og læring i perspektiv

 • hvordan samfunnet endres ved at nye teknologier utvikles og konvergerer (kunnskaper)
 • hvordan vi kan legge til rette for nye digitale læreprosesser i UH-sektoren (kunnskaper)
 •  digitale notater - prinsipper for skriving, deling og samskriving av notater (ferdigheter)
 • digital dømmekraft - en definisjon (holdninger)

Modul 2 - Fra usosiale til sosiale medier, eller fra læring 1.0 til læring 2.0

 • overgangen fra Web 1.0 til Web 2.0 (kunnskaper)
 • sosiale medier som infrastruktur for sosial handling og deling (kunnskaper)
 • disruptive tjenester og betydningen av brukerskapt innhold (kunnskaper)
 • samskriving ved bruk av digitale tjenester (ferdigheter)
 • regler for deling og tilstedeværelse på nett (holdninger)

Modul 3 - Sosiale medier og læring

 • sosiale medier som fenomen (kunnskaper)
 • Facebook som infrastruktur for sosial samhandling (kunnskaper)
 • YouTube som infrastruktur for opplastning, visning og deling av video (kunnskaper)
 • tilstedeværelse på sosiale medier - konsum og produksjon, faglige sammenhenger (ferdigheter)
 • holdninger til deling av filer på Internett (holdninger)

Modul 4 - Født sånn eller blitt sånn - sosiale medier forandrer hjernen

 • hjernens evolusjonære utvikling og hukommelsens biologi (kunnskaper)
 • neuroplastisitet – hvordan hjernen kan endres ved læring (kunnskaper)
 • hvordan skript og maler kan stå i veien for kreativitet (kunnskaper)
 • multitasking og parallell prosessering (singel tasking) - innvirkning på læring (ferdigheter)
 • læringssyn og digitale læringsdesign (ferdigheter)
 • digital etikk og digital mobbing (holdninger)

Modul 5 - Teorier om læring

 • atferdsteoretiske, kognitive og konstruktivistiske læringsteorier (kunnskaper)
 • hvordan teknologi bidrar til å endre læring (kunnskaper)
 • konnektivismen, en "teori" om utdanning og læring i digitale omgivelser (kunnskaper)
 • logger og blogging, mikroblogger og tvitring (ferdigheter)
 • opphavsrett: åndsverk og lisenser (holdninger)

Modul 6 - IKT i utdanningen - det organisatoriske grunnlaget

 • digitale lære- og arbeidsprosesser (kunnskaper)
 • ledelse av endringsprosesser (personlig læringsnettverk - PLN) (kunnskaper)
 • søke, finne og dele innhold av høy kvalitet på nett (ferdigheter)
 • kildekritikk (holdninger)

Modul 7 - Utdanning i det digitale nettsamfunnet og læring og sosiale medier

 • faser i utviklingen av samfunn og utdanning (kunnskaper)
 • utfordringer ved endring av utdanningskulturer (kunnskaper)
 • spill og læring - gaming og gamification i faglige sammenhenger (ferdigheter)
 • utfordringer knyttet til ondsinnet programvare, hacking og id-tyveri (holdninger)

Modul 8 - Læring og sosiale medier

 • forutsetningene for endring og utvikling av utdanningssektoren (kunnskaper)
 • verdien av personlige læringsnettverk (PLN) (ferdigheter)
 • digital dømmekraft, en oppsummering (holdninger)
 • evaluere eget læringsutbytte i nettkurset Uni Smart læring
 • evaluere kurset og studietilbudet.

 

Emnebeskrivelse:

UNI Smart læring

Eksamensbeskrivelse:

Det tilbys formell eksamen i emnet EDU6211 tre ganger per år.
Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeeksamen på NTNUs digitale eksamenssystem Inspera assessment.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Nettbasert kurs. Undervisningen er asynkron og deltakere kan starte arbeidet med kurset når som helst på https://digit.ntnu.no/

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden på kr 580/620 må betales dersom du skal ta formell eksamen i EDU6211

Fagansvarlig/Forelesere:

Inger Langseth
Dosent, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73597474
Mobil: 41273111
Epost: inger.langseth@ntnu.no

Dag Atle Lysne
Førsteamanuensis, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73590416
Epost: dag.atle.lysne@ntnu.no

Magnus Sandberg
Stipendiat, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Mobil: 40217781
Epost: magnus.h.sandberg@ntnu.no

Kontakt:

Marit Mikkelsen
Studieveileder, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 59 19 28
Epost: marit.mikkelsen@ntnu.no

Annveig Skurseth
Kontaktperson for registrering til eksamen, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse. Hvis du ikke er registrert med generell studiekompetanse må du laste opp dokumentasjon/vitnemål i det du søker. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende erfaring med bruk av ”data” og internett.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Tilgjengelig som Open access på plattformen.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

 • PC/Mac/nettbrett og eventuelt smarttelefon
 • Læringsplattform: EdX open

Kursdetaljer

Startdato: 20.05.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: EDU6211

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.