EVU-Kurs


UNI Smart læring - nettkurs

- Et gratis og åpent nettkurs som tilbys både som etter- og videreutdanning

UNI Smart læring er spesielt utviklet for deg som ønsker å styrke din digitale kompetanse og øke din forståelse for hvordan digitale teknologier endrer måten vi kan arbeide, undervise og lære på. Studiet er spesielt tilpasset undervisere i UH-sektoren.  

UNI Smart læring er et åpent online kurs, som er 100% nettbasert. Du kan velge å ta eksamen og få 7.5 studiepoeng, eller du kan få et kursbevis etter fullført kurs uten å ta eksamen.

Tilbudet består av åtte moduler der all undervisning og alle aktiviteter gjennomføres asynkront via nett.  Det betyr at du kan begynne på kurset når det passer for deg. Start med å registrere deg på plattformen https://digit.ntnu.no/

Etter at du har registrert deg som bruker på plattformen velger du kurset EDU6211 - UNI Smart læring.


For deg som vil ta eksamen

Formell eksamen i emnet EDU6211 gjennomføres som en hjemmeeksamen. Våren 2020 tilbys eksamen i mai/juni, og til høsten er det foreløpig planlagt eksamen i september.  Du kan søke om å avlegge eksamen via denne nettsiden.

Eksamensperiode 20. mai - 3. juni:
Registrer søknad om formell eksamen innen 15. april 2020

Eksamensperiode 7. - 21. september:
Registrer søknad om formell eksamen innen 25. august 2020

NB! Vær oppmerksom på at du melder deg på nettkurset på digit.ntnu.no, og at du søker om å ta eksamen via denne nettsiden. Du må altså registrere deg på to forskjellige nettsteder. 

Svar på søknad om du får avlegge formell eksamen får du etter at søknadsfristen har gått ut.


Målgruppe:

UNI Smart læring er spesielt tilpasset undervisere i UH-sektoren, men er også høyst aktuelt for lærere og andre ansatte i utdanningssektoren..

Kursbeskrivelse:

Nedenfor kan du se en tematisk oversikt over innholdet i hver av de åtte modulene i emnet. Til sammen utgjør disse den samlede kompetansen som er beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. 

Modul 1 - Utdanning og læring i perspektiv

 • hvordan samfunnet endres ved at nye teknologier utvikles og konvergerer (kunnskaper)
 • hvordan vi kan legge til rette for nye digitale læreprosesser i UH-sektoren (kunnskaper)
 •  digitale notater - prinsipper for skriving, deling og samskriving av notater (ferdigheter)
 • digital dømmekraft - en definisjon (holdninger)

Modul 2 - Fra usosiale til sosiale medier, eller fra læring 1.0 til læring 2.0

 • overgangen fra Web 1.0 til Web 2.0 (kunnskaper)
 • sosiale medier som infrastruktur for sosial handling og deling (kunnskaper)
 • disruptive tjenester og betydningen av brukerskapt innhold (kunnskaper)
 • samskriving ved bruk av digitale tjenester (ferdigheter)
 • regler for deling og tilstedeværelse på nett (holdninger)

Modul 3 - Sosiale medier og læring

 • sosiale medier som fenomen (kunnskaper)
 • Facebook som infrastruktur for sosial samhandling (kunnskaper)
 • YouTube som infrastruktur for opplastning, visning og deling av video (kunnskaper)
 • tilstedeværelse på sosiale medier - konsum og produksjon, faglige sammenhenger (ferdigheter)
 • holdninger til deling av filer på Internett (holdninger)

Modul 4 - Født sånn eller blitt sånn - sosiale medier forandrer hjernen

 • hjernens evolusjonære utvikling og hukommelsens biologi (kunnskaper)
 • neuroplastisitet – hvordan hjernen kan endres ved læring (kunnskaper)
 • hvordan skript og maler kan stå i veien for kreativitet (kunnskaper)
 • multitasking og parallell prosessering (singel tasking) - innvirkning på læring (ferdigheter)
 • læringssyn og digitale læringsdesign (ferdigheter)
 • digital etikk og digital mobbing (holdninger)

Modul 5 - Teorier om læring

 • atferdsteoretiske, kognitive og konstruktivistiske læringsteorier (kunnskaper)
 • hvordan teknologi bidrar til å endre læring (kunnskaper)
 • konnektivismen, en "teori" om utdanning og læring i digitale omgivelser (kunnskaper)
 • logger og blogging, mikroblogger og tvitring (ferdigheter)
 • opphavsrett: åndsverk og lisenser (holdninger)

Modul 6 - IKT i utdanningen - det organisatoriske grunnlaget

 • digitale lære- og arbeidsprosesser (kunnskaper)
 • ledelse av endringsprosesser (personlig læringsnettverk - PLN) (kunnskaper)
 • søke, finne og dele innhold av høy kvalitet på nett (ferdigheter)
 • kildekritikk (holdninger)

Modul 7 - Utdanning i det digitale nettsamfunnet og læring og sosiale medier

 • faser i utviklingen av samfunn og utdanning (kunnskaper)
 • utfordringer ved endring av utdanningskulturer (kunnskaper)
 • spill og læring - gaming og gamification i faglige sammenhenger (ferdigheter)
 • utfordringer knyttet til ondsinnet programvare, hacking og id-tyveri (holdninger)

Modul 8 - Læring og sosiale medier

 • forutsetningene for endring og utvikling av utdanningssektoren (kunnskaper)
 • verdien av personlige læringsnettverk (PLN) (ferdigheter)
 • digital dømmekraft, en oppsummering (holdninger)
 • evaluere eget læringsutbytte i nettkurset Uni Smart læring
 • evaluere kurset og studietilbudet.

 

Emnebeskrivelse:

UNI Smart læring

Eksamensbeskrivelse:

Det tilbys formell eksamen i emnet EDU6211 tre ganger per år.
Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeeksamen på NTNUs digitale eksamenssystem Inspera assessment.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Nettbasert kurs. Undervisningen er asynkron og deltakere kan starte arbeidet med kurset når som helst på https://digit.ntnu.no/

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden på kr 580/620 må betales dersom du skal ta formell eksamen i EDU6211

Fagansvarlig/Forelesere:

Inger Langseth
Dosent, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73597474
Mobil: 41273111
Epost: inger.langseth@ntnu.no

Dag Atle Lysne
Førsteamanuensis, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73590416
Epost: dag.atle.lysne@ntnu.no

Magnus Sandberg
Stipendiat, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Mobil: 40217781
Epost: magnus.h.sandberg@ntnu.no

Kontakt:

Marit Mikkelsen
Studieveileder, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 59 19 28
Epost: marit.mikkelsen@ntnu.no

Annveig Skurseth
Kontaktperson for registrering til eksamen, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse. Hvis du ikke er registrert med generell studiekompetanse må du laste opp dokumentasjon/vitnemål i det du søker. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende erfaring med bruk av ”data” og internett.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Tilgjengelig som Open access på plattformen.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

 • PC/Mac/nettbrett og eventuelt smarttelefon
 • Læringsplattform: EdX open

Referanser:

Deltaker høsten 2019:
Kurset gir deg mulighet til å lære samtidig som du utfører yrket ditt. Du kan få ny og oppdatert kunnskap som du kan gjennomføre og prøve ut i undervisningen. I tillegg kan du studere når og hvor du vil, en frihet jeg setter stor pris på. Sluttproduktet er at du opplever en god og varig læring som er relevant for undervisningen din.

Kursdetaljer

Startdato: 20.05.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: EDU6211

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.