EVU-Kurs


Talevitenskap

Logopeder arbeider blant annet med afasipasienter. Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs

Logopeder arbeider blant annet med afasipasienter. Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs

Emnet behandler fonologiske grunnkunnskaper og fonetisk klassifikasjon av lyder i konsonanter og vokaler ved hjelp av det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA). I tillegg behandles fenomener i sammenhengende tale og variasjon, spesielt når det gjelder dialektvariasjon. Teoretiske begreper vil bli belyst gjennom praktiske øvelser med lydopptak og undersøkelse av uttale ved hjelp av dataprogram.

 

Søknadsfrist: 20.06.2019

Målgruppe:

Primært lærere og pedagoger i skolesektoren, PPT, helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Emnet kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

 

Emnebeskrivelse:

Talevitenskap

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger på NTNU høsten 2019
Første samling:  3. og 4. september
Andre samling:   30. september og 1.  oktober
Tredje samling:  4. og 5. november

2. september er introduksjonsdag for oppstarten av masterstudiet. Denne dagen får deltakerne bistand til å installere nødvendig programvare på egen pc så vi anbefaler at også deltakere som bare skal ta dette kurset også møter på samlingsdagen 2. september.

Kursavgift:

8625 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jacques Koreman
Professor, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596531
Mobil: 91897722
Epost: jacques.koreman@ntnu.no

Kontakt:

Trude Hjulstad
Koordinator, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596724
Epost: trude.hjulstad@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Yrkeserfaring
Minimum 2 års relevant yrkeserfaring (tilsvarende 100 % stilling) som lærer/pedagog, spesiallærer, førskolelærer, helsearbeider eller tilsvarende relevant yrkespraksis.

2. Utdanning
Enten fullført bachelorgrad, cand. mag. eller tilsvarende godkjent fullført utdanning med fordypning (minimum 80/82,5 stp.) i pedagogikk/spesialpedagogikk, vokalpedagogikk, psykologi, språklig kommunikasjon, fonetikk eller lingvistikk Eller allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning, lektorutdanning i språk. Eller bachelorgrad i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, tegnspråk og tolking, audiologi, folkehelse- og helsefremmende arbeid. Eller annen relevant og fullført 3-årig helsefaglig utdanning i kombinasjon med 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan få en særskilt vurdering.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Praat

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 03.09.2019

Søknadsfrist: 20.06.2019

Kursavgift: 8625 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: LOGO6110

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.