EVU-Kurs


Vegteknologi

Vegkryss Foto Luth Grafiske

Vegkryss Foto Luth Grafiske

Kurset vil gi deg kunnskap om bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker, belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner og forsterkningsmetodikk. Du lærer å velge bindemiddel for asfaltdekker, proporsjonere asfalt, dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger og planlegge forsterkningstiltak for utbedring av veg.

Søknadsfrist: 10.06.2019

Målgruppe:

Vegsektoren.

Kursbeskrivelse:


Emnebeskrivelse:

Vegteknologi

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 28.10.2019
Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim:

Første samling: 2. - 5. september
Andre samling: 23. - 26. september

Sted: Trondheim.

Oppstart kl. 09.00 første samlingsdag, slutt kl. 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår - Undervisning på alle samlinger - Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene - Tilgang til elektroniske læremidler på internett - Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger - Sensur av eksamen Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Ingen rabatt.

Fagansvarlig/Forelesere:

Helge Mork
Førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport
Telefon: 73 59 47 24
Epost: helge.mork@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2, eller tilsvarende

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant teknisk fagkompetanse på bachelor-/ingeniørnivå, og BA6057 Vegbygging eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium, rapporter og notater. Pensum blir tilgjengelig digitalt.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, i studieretning for veg.

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Referanser:

Kurset er meget lærerikt og hjelper i stor grad til forståelse av fundamentale prinsippene bak vegbygging med tanke på valg av riktige materialer osv. (Kursdeltaker høsten 2014)

Kursdetaljer

Startdato: 02.09.2019
Slutt: 28.10.2019

Søknadsfrist: 10.06.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6059

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 28.10.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.