EVU-Kurs


Transportanalyse

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Ansatte i veg- og jernbanesektoren som har relevant erfaring og mangler masterkurs innen temaet.

Emnebeskrivelse:

Transportanalyse

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 17.12.2019
Hjemmeeksamen som teller 70%.

Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjent øvingsoppgave som teller 30% ved fastsettelse av karakteren.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019.

Første samling: 4. - 7. november
Andre samling: 25. - 28. november

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
- Sensur av eksamen. Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Trude Tørset
Førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport
Telefon: 97038649
Epost: Trude.torset@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Nina Lødøen
Institutt for bygg, anlegg og transport
Telefon: 73 59 37 97
Epost: nina.lodoen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Ingeniør- eller bachelorkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Du må dokumentere at du oppfyller opptakskravet innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Mer informasjon kommer ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: CUBE, dette krever lisens. Vi ønsker at flest mulig tar med egen pc med denne lisensen. Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

BA6009 - Transportanalyse er et forhåndsgodkjent valgemne for det erfaringsbaserte masterprogrammet i veg og jernbane - studieretning veg.

Kursdetaljer

Startdato: 04.11.2019
Slutt: 17.12.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6009

Undervisningssted: NTNU Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 17.12.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.