EVU-Kurs


Programmering

Illustrasjonsbilde: Studenter med laptop i forelesningssal

På dette kurset får du en grunnleggende forståelse av hva programmering er og basisferdigheter i programmering.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kurset er tilpasset deltakere med helsefaglig bakgrunn og gir en grunnleggende forståelse av hva programmering er og basisferdigheter i programmering. Kurset inneholder også en del omkring generell IT-kompetanse.

Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Du som har helsefaglig bakgrunn og som trenger en grunnleggende innsikt i hva programmering er og hvilke utfordringer det byr på.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir et praktisk og konkret bidrag til bestillerkompetanse som gir grunnlag for tverrfaglig samarbeid i forbindelse med utvikling og innføring av IKT i helsetjenesten.

I kurset gjennomgås blant annet følgende:

IKT-teori:

•   Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.

•   Digital representasjon av informasjon.

•   Nettverk og kommunikasjon.

Prosedyreorientert programmering:

•   Variabler og datatyper.

•   Input og output.

•   Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.

•   Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner.

•   Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).

•   Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).

•   Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.

•   Python som programmeringsomgivelse.

 

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger – individuelt og i gruppe. Etter hver samling gis det hjemmeoppgaver som gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempel på problemer.

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått kurs vil du ha:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, programvare, kommunikasjon og nettverk.
 • Grunnleggende kunnskap om grunnelementene i programmering
 • Grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program
 • Kjenne til de forskjellige datatypene for heltall, flyttall, tegn, strenger og logikk
 • Kunne deklarere variabler og bruke dem i programmeringsstatements
 • Kjenne forskjellen mellom en variabel og en parameter
 • Kjenne til programflyt med valg, betingelser og løkker
 • Kunne definere metoder/funksjoner

Ferdigheter til å kunne

 • skrive enkle program
 • anvende grunnelementene i praktisk programmering.
 • bruke relevante programmeringsverktøy.
 • analysere et problem, finne algoritmer og datastrukturer som løser problemet og programmere og teste en løsning.
 • gjennomføre mindre programmeringsprosjekter.

Generell kompetanse til å:

 • forstå kompleksiteten i et programmeringsproblem
 • kjenne til forskjellen mellom objektorientert og prosedural programmering
 • kunne bruke programmering for å løse praktiske problemer og utnytte mulighetene i moderne utviklingsverktøy.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (6 timer). Dato fastsettes senere.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger (2+3 dager) i Trondheim.

Første samling: 5. - 6. september 2019
Andre samling: 6. - 8. november 2019

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke utgifter til pensum, reise og opphold.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Terje Rydland
Amanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 18 45
Epost: terje.rydland@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskravet til masterprogrammet i helseinformatikk).

Når du søker, vær vennlig å last opp din CV eller en beskrivelse av faglig bakgrunn/utdanning og relevant arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Gaddis, Tony (2017): Starting out with Python, 4. utgave, Pearson forlag.

3. utgave (2014) kan også brukes.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2017:
Spennende fag. Didaktisk lærer som klarer å begeistre.

Kursdeltaker høsten 2016:
Perfekt oppstartskurs for den som er helt fersk i programmering. Men heng på, etter hvert går det unna i progresjonen.

Kursdetaljer

Startdato: 05.09.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6102

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.