Organisasjon og endring - Oslo

Organisasjon og endring - illustrasjon: collage av menneske sammensatt av fire fragmenter

Foto: Pixabay

Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner.
Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.


Du kan også ta dette kurset med samlinger i Trondheim.

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Emnebeskrivelse:

Organisasjon og endring

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 25. november - 16. desember. Eksamensoppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Eksamenskrav: Bestått semesteroppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Oslo høsten 2019:

Første samling: 19. - 20. september

Andre samling: 21. - 22. november

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Thorsvik
Professor II, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 900 96 548
Epost: jan.thorsvik@uia.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum til første samling:
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer,  5. utgave, 2019 (utkommer sommeren 2019) 
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling, 5. utgave, 2019
Ekman: Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen, Abstrakt forlag, 2004
Pensum til andre samling:
Choi, Soki: Radical change attempt in healthcare. Competing logics in hospital mergers. Karolinska Institutet, 2011

Bøkene kan f.eks. kjøpes på www.akademika.no

Artikkelsamling

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Jeg har vært leder i over 20 år og deltatt på mange typer av lederutviklingsopplegg. Dette kurset syns jeg er det aller beste jeg hittil har deltatt på. (Kursdeltaker høsten 2016)

Kunnskapsrik foredragsholder med ene til å formidle igjennom praktiske eksempler fra privat og offentlig sektor. En stor mulighet til å få innblikk i hva vi faktisk vet om organisasjon og ledelse. Med god egeninnsats kan du forsterke grunnmuren i ledervirket betraktelig. (Kursdeltaker våren 2016)

Kurset egner seg for alle som er ledere eller har planer om å bli ledere. En får veldig god innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, hvorfor kulturer oppstår, hvordan ansatte motiveres, hvordan en kan være en god leder og ansvaret og makten som følger lederstillinger. Videre får en god innføring i og kjennskap til organisasjonsstruktur, kommunikasjon i organisasjoner og HRM. Kurset har gitt meg en dypere forståelse for det arbeidet jeg utfører som leder. (Kursdeltaker høsten 2015)

Kursdetaljer

Startdato: 19.09.2019
Slutt: 16.12.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6502

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.