EVU-Kurs


Fra behov til prosjekt

Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Foto: Yay Images, Cisper.

Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Foto: Yay Images, Cisper.

Kurset gir deg verktøy og metoder for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Du lærer også om metoder og prosesser for utvikling og styring av krav i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 12.08.2019

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er involvert i kravspesifikasjon i prosjekter, og for deg som vurderer prosjektalternativer. Prosjektledere, ledere for delprosjekter og prosjektmedarbeidere i næringsliv og offentlige virksomheter vil også ha god nytte av kurset.

Emnebeskrivelse:

Fra behov til prosjekt

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave: Tema for prosjektoppgaven velger du selv i samråd med ansvarlig faglærer. Tema for oppgaven skal være innenfor de hovedtema som kurset omfatter. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.
Frist for innlevering av prosjektoppgave: 22. november.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 4. - 5. september
Andre samling: 7. - 8. oktober

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00, avslutning siste dag kl. 15.00.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ole Jonny Klakegg
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 38 04
Epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no

Agnar Johansen
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 930 58 741
Epost: a.johansen@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Med forbehold om endringer.
 • Knut Samset (2015): Prosjekt i tidligfasen. Valg av konsept, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017540 (Anbefalt lest før første samling)
 • Pensum for kravdelen er artikler og materiale som deles med deltakerne via Blackboard (Anbefalt lest før andre samling)

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Ole Jonny Klakegg: På sporet av relevans og levedyktighet, Concept temahefte nr 2. Concept-programmet. Andre Concept-rapporter oppgis i forelesning.  Tilgjengelig på nett: https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter
 • Bassam Hussein (2016): Veien til suksess. Fortellinger og refleksjoner fra reelle prosjekt-caser, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020724
 • Ralph R. Young (2018): Project requirements. A guide to best practice, Management Concepts, ISBN 9781567261691

Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Dette kurset var av meget stor verdi - både for meg og min arbeidsgiver! Prosjektledelse er etterspurt kompetanse i min organisasjon, og kurset var som skreddersydd for mine arbeidsoppgaver som bl.a. er utvikling av nye prosjekter. Jeg tilegnet meg et meget godt grunnlag for å vurdere nye prosjekter og fikk grundig forståelse for hvor viktigheten av tidligfase i prosjekter, ikke minst når det gjelder kravutvikling og kravspesifikasjon. Dette er kompetanse jeg bruker aktivt i min jobb i dag. Et stort bonus var den gode dynamikken i klasserommet og i arbeidsgruppene; takket være en svært engasjerende foredragsholder! Underholdende og lærerikt på samme tid! (Kristin Helene J. Hafseld, Seniorrådgiver og prosjektutvikler Utenriksdepartementet)

Engasjerte forelesere med konkrete, gode og aktuelle eksempler fra næringslivet. Øvelser i bruk av enkle verktøy for å gjøre livet lettere for prosjektledere og prosjektmedarbeidere (Kursdeltaker høsten 2018)

Svært nyttig kurs som har gitt stort utbytte. I tillegg er det veldig gode og engasjerende samlinger, med forelesninger av meget god kvalitet. Anbefales på det varmeste til deg som ønsker å lære om konsept (Kursdeltaker høsten 2017)

Kursdetaljer

Startdato: 04.09.2019
Slutt: 22.11.2019

Søknadsfrist: 12.08.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6206

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.