EVU-Kurs


Ledelse og organisering av prosjektarbeid

Det er en kunst å få de riktige menneskene med den rette kompentansen i prosjektet og så deretter få dem til å spille på lag. Foto: Crestock

Det er en kunst å få de riktige menneskene med den rette kompetansen i i prosjektet og så deretter få dem til å spille på lag. Foto: Crestock

Kurset vil lære deg grunnleggende prinsipper og metoder for organisering og ledelse av prosjektarbeid. Du vil lære å utøve interessentledelse, definere egnet organisering av et prosjekt, og å komponere og lede team i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.


Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er leder eller ønsker å lede et prosjekt med et teknologisk innhold, enten det gjelder offentlig eller privat virksomhet.

Eksamensbeskrivelse:

1. Oppgave i mellomperioden, innleveringsfrist 4. november (teller 20%).
2. Hjemmeeksamen 25. november kl. 10.00 - 2. desember kl. 10.00 (teller 80%).
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen. Dersom kandidaten har strøket, må kun den delvurderingen som ikke er bestått tas opp igjen på nytt. Dersom kandidaten ønsker å forbedre karakteren, er det mulig å ta eksamen på nytt uten å levere ny mellomoppgave. Kandidaten er selv ansvarlig for å kunne fremlegge tidligere gjennomført mellomoppgave i faget.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 2. - 3. oktober
Andre samling: 13. - 14. november

Begge samlingene starter kl 10.00 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Andersen
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 05 61
Epost: bjorn.andersen@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

- Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.
- Deltakerne forventes å ha erfaring fra prosjektarbeid.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Samling av kompendium, relevante artikler og kapitler fra bøker, oppgis ved kursstart og gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Blackboard. Mesteparten av pensumlitteraturen er på engelsk.
Pensumlitteratur for hvert tema forventes lest før samlingene.

Supplerende bok på norsk (tilleggslitteratur): Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger - Kapittel 9 Prosjektorganisasjonen (spesielt kapittel 9.1 og 9.2) (i) Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger (2015): Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget, Bergen: 93-107, ISBN 978-82-450-1812-7. Boka kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Faglærere

  • Professor Bjørn Andersen, Institutt for maskinteknikk og produksjon
  • Førsteamanuensis Bjørn Otto Elvenes, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
  • Førsteamanuensis Ola Edvin Vie, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Referanser:

Dette er det beste kurset jeg har tatt i spesialiseringsmodulen Prosjektledelse og samhandling. Faget ble gjennomført med svært dyktige og flinke forelesere. Det ble også gitt gode tilbakemeldinger på innleveringsoppgaven, noe som teller positivt. Er du interessert i å lære mer om interessent håndtering og gå i dybden på ledelse i prosjekter for å forstå mer om for eksempel makt, andbefaler jeg dette faget på det sterkeste. For min del har dette faget gitt meg veldig gode verktøy som kan anvendes med en gang i jobben min. (Kursdeltaker høsten 2018)

Meget relevant kurs for min arbeidssituasjon. Meget nyttig å lære om å fokusere på interessenter i et prosjekt. (Kursdeltaker høsten 2017)

Gode faglærere. Godt faglig opplegg som det var lett å relatere til egen arbeidshverdag. (Kursdeltaker høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 02.10.2019
Slutt: 02.12.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6207

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.