Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september)

Kvinne på jobb foran en gruppe som samarbeider

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset vil gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller.  

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling. Det anbefales å ta Praktisk prosjektledelse før man starter på kursene i spesialiseringen.

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Oslo. Eller du kan ta det i Trondheim med oppstart 17. september.

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du arbeider for eksempel med prosjektstyring eller prosjektledelse i ved større prosjekter, eller har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsaklig rettet mot leveranseprosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen (teller 100%) 27. november kl. 10.00 - 29. november kl. 10.00. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle skriftlige hjelpemidler og alle kalkulatorer er tillatt.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene og fire godkjente øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 10. - 11. september
Andre samling: 14. - 15. oktober

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 24 87 47
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2016): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst.
Boka kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Veldig innholdsrikt og godt sammensatt kurs med gode og engasjerte forelesere. Jeg føler jeg fikk innblikk i hvordan man kan gjennomføre et vellykket prosjekt uten noe erfaring innen prosjektledelse fra før av. (Kursdeltaker høsten 2018)

Kursdetaljer

Startdato: 10.09.2019
Slutt: 29.11.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6203

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.