EVU-Kurs


Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM)

Sittende forretningskvinne med flytdiagrammer i bakgrunnen

Illustrasjonsbilde: Mostphotos

Dette kurset er spesielt rettet mot logistikkprosessene i og rundt produksjons- og handelsbedrifter.

Logistikk handler i hovedsak om å koordinere forflytting av varer, informasjon og mennesker - noe som i utgangspunktet kan høres enkelt ut. I hverdagen er vi omgitt av varer og tjenester som er lett tilgjengelig omtrent hele døgnet, overalt. Logistikk gjør det i dag mulig å produsere varer hvor som helst i verden og samtidig gjøre varene tilgjengelige i et globalt marked. Når logistikken ikke fungerer, for eksempel grunnet streiker og konflikter, ser vi raskt at butikkhyllene tømmes eller at produksjon stanser på grunn av mangel på råvarer. 

Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 17.06.2019

Målgruppe:

Alle som har logistikkrelaterte oppgaver eller søker slike arbeidsoppgaver. Kurset passer for deg som ønsker grundigere forståelse, innsikt, kunnskap og ferdigheter for å utøve logistikkledelse i egen bedrift. Alle bedrifter og organisasjoner som har logistikkutfordringer er aktuelle, både vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel, forsvaret og offentlige virksomheter.

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave som teller 100%: Utlevering 27. august og innlevering 10. november.
Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 27. - 29. august

Andre samling: 9. - 10. oktober

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig

Fagansvarlig/Forelesere:

Marco Semini
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
Mobil: 93 05 80 81
Epost: marco.semini@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2016). Operations management (8th ed.). Harlow: Pearson Education.

Artikler og kompendium tilgjengelig via Blackboard.

Deltakerne forventes å stille forberedt til samlingene. Hvilket pensum som skal leses på forhånd fremgår av kursplan som legges tilgjengelig på læringsplattformen før kursstart.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Faglærere

  • Førsteamanuensis Erlend Alfnes
  • Førsteamanuensis Marco Semini
  • Professor Fabio Sgarbossa
  • Professor Jan Ola Strandhagen

Alle fra Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Kursdetaljer

Startdato: 27.08.2019

Søknadsfrist: 17.06.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6028

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.