EVU-Kurs


Take Credit Del 1

Take Credit! Del 1 går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del 1 og Del 2 hver for seg eller samtidig.

Studiet gir en grundig innføring i engelsk språk, litteratur og kultur. Det retter seg primært mot dem som underviser i eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 8 til 13 og som har færre enn 60 studiepoeng i faget, men er også åpent for andre. Engelsk som språk og statusen til engelsk er i stadig endring, og et sentralt fokus i studiet er å jobbe med ulike måter å studere engelsk språk og språkbruk, litterære tekster, og kulturelle og politiske fenomener. Særlig fokus er det på ulike tilnærminger til tekst, både i form av ulike typer lesninger og gjennom skriving på engelsk i ulike sjangre og formater, også i en klasseromskontekst. Refleksjon over egen læring er en også en viktig del av studiet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever.

Søknadsfrist: 15.06.2019

Målgruppe:

Studieplanen er spesielt rettet mot lærere som ønsker å kvalifisere seg formelt til læreryrket eller som ønsker å videreutdanne seg i engelsk.

Læringsutbytte:

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap

Kandidaten har:

• et grunnleggende begrepsapparat for å beskrive sentrale trekk i det engelsk språket som system

• kunnskap om det engelske språkets anvendelse i ulike sjangere og domener

• kunnskap om ulike kulturelle kontekster språket inngår i

• kunnskap om sosiale og politiske strukturer i ett eller flere engelskspråklige samfunn

• kunnskap om ulike litterære sjangre i engelskspråklig litteratur og ulike tradisjoner innen litteraturstudier

• kjennskap til ulike måter å jobbe med tekster og skriving på engelsk i klasserommet

Eksamensbeskrivelse:

Høst 2019 og vår 2020

Kursavgift:

18000 Kr

Rabatter:

ingen rabatter

Fagansvarlig/Forelesere:

Anja Angelsen
Universitetslektor, Inst. språk og litteratur
Telefon: 73 59 67 82
Epost: anja.angelsen@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser 

Det vil bli gitt tilbud om deltakelse i studieuke ved det norske studiesenteret I York, England.

Kursdetaljer

Startdato: 26.08.2019
Slutt: 30.06.2020

Søknadsfrist: 15.06.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: TCDEL1SPESB

Undervisningssted: Nettstudium

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.