EVU-Kurs


Markedsføring og internasjonalisering

Skyskrapere/storby by night

Illustrasjonsfoto: Yay Images, leungchopan.

Kurset gir innsikt i viktige trender innen internasjonal handel og hvilke innvirkninger dette har på markedsstrategier og ledelse i internasjonale selskaper.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 07.08.2019

Målgruppe:

Kurset passer for deg som jobber med markedsstrategi og utviklingsprosesser i bedrifter som jobber internasjonalt. Kurset er spesielt relevant for virksomheter som søker vekst gjennom innovasjon, entreprenørskap, produkt- og tjenesteutvikling og bærekraft.

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave som teller 100% av karakteren. Det tilbys veiledning på semesteroppgaven tilknyttet øvingsopplegget i kurset.
Innleveringsfrist: 15. desember 2019, kl. 14.00.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 9. - 10. september 2019
Andre samling: 28. - 29. oktober 2019

Klokkeslett er 09.00-16.00 alle dager.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arild Aspelund
Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Telefon: 735 97603
Mobil: 908 40 017
Epost: arild.aspelund@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Svend Hollensen, "Essentials of Global Marketing" 2nd edition eller nyere.
Geoffrey Moore, "Crossing the Chasm" 2nd edition eller nyere.
Kompendium – artikler og utdrag fra bøker

Se 'Reading guide' som legges ut i Blackboard for tips om hvordan du forbereder deg til samlingene.

Anbefalt tilleggslitteratur for deg som ikke har utdanning i markedsføring fra tidligere:
Kotler and Keller ”Marketing Management” (13th edition eller nyere)
Bøker kan bestilles på amazon.co.uk eller annen nettbokhandel.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset overlapper med IØ6016 Internasjonal forretningsutvikling.

Referanser:

Et meget lærerikt kurs som favner vidt og gir mulighet til fordypning i utvalgte tema som er relevant opp mot min jobbsituasjon. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Engasjerende og svært faglig sterke forelesere. Svært lærerikt og relevant, også for bedrifter som per i dag ikke selger produktene sine på det internasjonale markedet. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Svært faglig sterke faglærere som underviste på en pedagogisk god og engasjerende måte. Flinke til å trekke frem den røde tråden i stoffet og hjelpe elevene med å få en dypere forståelse av hvordan teorien brukes. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 09.09.2019
Slutt: 15.12.2019

Søknadsfrist: 07.08.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.