EVU-Kurs


Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 12. sept.)

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Foto: Rune Petter Ness

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Illustrasjonsfoto: Yay Images, Wavebreakmedia.

Kurset gir innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons - og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever.

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og lederutvikling og læring i organisasjoner.

Kursbeskrivelse:

Kan inngå i mastergrad

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i relasjonsledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samlingsdag.
Innleveringsfrist er 4. desember 2019 (kl. 14.00).
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent oppgave (coachingrapport) mellom samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim på Otium Sanserom.
Første samling: 12.-13. september 2019
Andre samling: 11.-12.-13. november 2019

Begge samlinger starter kl. 09.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Merk at samlingene er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Mye av arbeidet på kurset foregår i små grupper med veiledning fra en faglærer. Den enkelte vil få tett og personlig oppfølging. Dette gjør at kurset er mer ressurskrevende enn en del andre kurs, og kursprisen er derfor noe høyere enn det som er vanlig.

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Camilla Fikse
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bøker du selv må kjøpe:
- Kvalsund, R. & Meyer, K. (2005). Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (minus kap. 9 som er pensum på 6501)
- Kvalsund, R. (2005) Coaching: metode: prosess: relasjon. Tønsberg: Synergy Publishing
- Kvalsund, R. (2006) Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.
- Spurkeland, J. (2012) Relasjonskompetanse: Resultater gjennom samhandling. Oslo: Universitetsforlaget (kapittel 1-5)

Bøkene kan kjøpes via www.akademika.no bortsett fra bok nummer to på listen som kjøpes ved henvendelse til grytnes@synergy.no
Noen artikler/kapitler som også er på pensum vil bli tilgjengelig i Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Dette kurset har plass til 15 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Dette kurset svarte virkelig til forventningene. Kjempedyktige og entusiastiske kursledere som bød på seg selv. Masse praktiske øvelser (i triader) som gjorde at jeg fikk utfordret meg selv, og samtidig lært mye av de andre kursdeltakerne. Gleder meg og føler meg rustet til å ta i bruk coaching som ledelsesverktøy! (Kursdeltaker, høsten 2016)

Et kurs som gir læring og er nyttig på så mange plan; - for meg personlig, i samhandling med andre, og for meg som leder i kommunikasjon og ledelse med mine medarbeidere. Så er det så utrolig hyggelig og livsbejaende å være deltaker på kurset. Deltakere fra ulike arbeidsplasser og med hver våre historier og erfaringer, så opplever vi at vi blir kjent med hverandre på en helt spesiell måte, og lærer av hverandre. Tusen takk for et veldig fint kurs! (Kursdeltaker, høsten 2016)

Selvutvikling på høyt nivå. Lærer gode teknikker for kommunikasjon og å bygge gode relasjoner. Nyttig både på jobb og ellers i livet. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 12.09.2019
Slutt: 04.12.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6502

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.