EVU-Kurs


Innføring i norsk tegnspråk 1

Foto: Ole Ekker

Norsk tegnspråk er et av flere minoritetsspråk i Norge og en del av den norske kulturarven. Hvis du vil ha en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk og døves kultur og historie, så er dette faget for deg. Søk dette kurset nå.

Søknadsfrist: 05.06.2019

Målgruppe:

Ansatte i det offentlige (skole, helsevesen, NAV, osv.) og alle andre som ønsker å lære norsk tegnspråk på et grunnleggende nivå, og i tillegg få kunnskap om norsk tegnspråks status og rolle i det norske samfunnet. Studiet var i utgangspunktet et kurs i regi av Utdanningsdirektoratets satsning for lærere i skolen (kompetanse for kvalitet), men nå åpnes det for at andre yrkesgrupper også skal kunne delta på studiet.

Kursbeskrivelse:

Studiet gir en innføring i grunnleggende tegnforråd og grammatikk i norsk tegnspråk, og gir deltagerne et grunnlag for å begynne med tegnspråk som kommunikasjonsmiddel. Det legges videre opp til at deltagerne gjør seg kjent med digitale hjelpemidler for norsk tegnspråk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren ha

  • kjennskap til noen grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
  • kunnskap om norsk tegnspråk som fullverdig språk
  • kjennskap til opplæringsloven og læreplaner for hørselshemmede
  • kjennskap til døves skolehistorie

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren

  • ha utviklet et begynnende tegnforråd
  • kunne kjenne igjen og bruke noen grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i kommunikasjon med andre
  • kunne føre samtaler på norsk tegnspråk om noen kjente tema

Generell kompetanse: Etter fullført kurs har deltakeren lært

  • strategier for å jobbe med å utvikle eget tegnspråk
  • strategier for å kommunisere med hørselshemmede

Undervisning 

Kurset gjennomføres med tre obligatoriske samlinger à fem dager med forelesninger og øvinger. Mellom samlinger må kursdeltakerne lese pensum og jobbe med oppgaver som sendes inn til faglærere. 

Du kan bygge på Innføring i norsk tegnspråk 1 ved å ta Innføring av norsk tegnspråk 2 (15 studiepoeng) til våren 2020. Du kan da videreutvikle dine grunnleggende ferdigheter, tegnforråd og grammatikk. Datoer for samlinger våren 2020 blir publisert senere.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er delt inn i 2 deler - praktisk vurdering og hjemmeeksamen:

Individuell demonstrasjon av ferdighet og praktisk arbeid teller 70% av karakteren og holdes på siste dag av siste samling - fredag 29. november 2019.

Individuell hjemmeeksamen teller 30% av karakteren. Gjøres tilgjengelig i Inspera fredag 29. november 2019. Frist for innlevering er fredag 6.desember kl. 14.00.

Tillatte hjelpemidler: www.tegnordbok.no.

For å stille til eksamen må man på forhånd ha fullført følgende obligatoriske arbeidskrav:
- 2 skriftlige oppgaver
- 3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis
Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Tid og sted for kurs/samlinger:

9. - 13. september 2019
21. - 25. oktober 2019
25. - 29. november 2019

Samlingene er obligatoriske og finner sted på NTNU Dragvoll i Trondheim.

Alle samlingene starter mandag kl. 10.00 og avsluttes fredag kl. 12.00 (unntak: siste samlingsdag 29. november har avslutning kl. 15.00)

Kursavgift:

10.000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte deltaker skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Marianne Pilskog Nyhus
Universitetslektor, Institutt for språk og litteratur
Epost: marianne.p.nyhus@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Mobil: 47672145
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 09.09.2019
Slutt: 06.12.2019

Søknadsfrist: 05.06.2019

Kursavgift: 10.000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: TEGN6000

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.