EVU-Kurs


Nordisk litteraturhistorie

Kartotekkort Markens grøde av Knut Hamsun. Foto Yayimages/Sandaune

Kurset tar for seg utviklingen av norsk og nordisk litteratur i et historisk perspektiv.

Søknadsfrist: 15.12.2019

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir oversikt over norsk og dels nordisk litteratur, forstått i sin historiske sammenheng. I tillegg vil emnet inneholde fagdidaktiske tema som knytter an til norskfaget i skolen. Gjennom arbeidet med utvalgte litterære tekster skal studentene lære å forstå disse i et historisk perspektiv og som historiske fenomener. Studentene skal også lære å lese litteraturhistoriske framstillinger med tanke på hvilket litteratursyn og hvilken historieoppfatning som ligger til grunn for disse. 

Undervisning

Nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Læringsutbytte:

Etter endt utdanning skal studenten: 

  • ha kunnskap om utviklingen av den nordiske, og særlig den norske litteraturen fra norrøn tid til i dag

  • analysere litteratur- og historiesyn i litteraturhistoriske framstillinger

  • forstår skjønnlitterære tekster, sakprosa og essayistikk i sin historiske sammenheng og som historiske fenomener

  • presentere og drøfte litteraturhistoriske og -historiografiske problemstillinger

  • beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer

  • uttrykke hvordan litterære problemstillinger samspiller med samfunnsmessige prosesser 

  • forstå hvordan nordisk litteratur påvirkes av internasjonale strømninger

  • reflektere over litteraturundervisning i skolen

Eksamensbeskrivelse:

4-timers skriftlig skoleeksamen.
Info om dato kommer

Eksamenskrav:
2 obligatoriske øvingsoppgaver

KRAV TIL MÅLFORM
Begge de obligatoriske oppgavene og eksamen skal besvares på bokmål.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet er nettbasert.

Kurset starter med forelesninger på nett i uke to.

Kursavgift:

4500 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring av kursavgiften.
I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift.
Studentene må sjøl dekke utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Gerd Karin Omdal
Epost: gerd.omdal@ntnu.no

Anders Skare Malvik
Epost: anders.malvik@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil foreligge ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Praktiske opplysninger:

Kurset kan inngå i studiet Nordisk språk og litteratur. Dersom du tar alle fem emnene, får du undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskole og videregående opplæring.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2016:
Godt definert pensum, gode lærebøker, supplert med gode videoforelesninger - "pakken" egner seg veldig godt som selvstudium. Uke/leseplaner er selvsagt flott for å evaluere hvor langt kort man har/bør ha kommet i pensum til enhver tid. Foreleserne/kurslederne virket også veldig tilgjengelige/til stede på spørreforum og ellers. Det er også en god ting.

Kursdeltaker våren 2016:
Jeg har lært masse - videoforelesningene er svært gode!

Kursdetaljer

Startdato: 08.01.2020
Slutt: 15.06.2020

Søknadsfrist: 15.12.2019

Kursavgift: 4500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: NORD6108

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.