EVU-Kurs


Grunnleggende kjemi 3

Dette er det siste av tre emner i grunnleggende kjemi. Disse tre emnene danner til sammen et godt grunnlag for å studere videregående kjemiemner. Både teori og laboratorieøvinger er tilpasset slik at det skal være relevant for å undervise i videregående skole.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursbeskrivelse:

Emnet omhandler grunnleggende problemstillinger knyttet til likevekter i vann, energi og termodynamikk, elektrokjemi og kjernekjemi. I faget inngår det en del fagdidaktikk der formidling av faget, valg av modeller og eksperimentelle innslag vektlegges.

Emnebeskrivelse:

Grunnleggende kjemi 3

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen, 4 timer.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020.

Første samling: 27. - 28. januar

Andre samling: 3. - 4. mars

Tredje samling: 28. - 29. april

Det tilbys to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager.

 

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per-Odd Eggen
Førsteamanuensis, Institutt for fysikk
Telefon: 73 55 11 36
Mobil: 90 99 43 82
Epost: perodde@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Godkjent lærerutdanning, samt KJ6001 og KJ6002 fra NTNU eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Kjennskap til grunnleggende matematikk inkludert logaritmer og 2.gradsligninger.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset 

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset settes i gang. Kurs kan derfor bli avlyst eller utsatt på grunn av for få søkere. Hvis kurs må avlyses, får du beskjed om dette så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.

Kursdetaljer

Startdato: 27.01.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: KJ6004

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.