EVU-Kurs


Prosjektgjennomføring med bruk av VDC

Heisekran og kontorbygg under oppføring.

Vil du bli med å endre byggenæringen?

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk som bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte/bruk av BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring. Det er dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og reduserte kostnader.

Dette er det andre av to kurs innen VDC. Kurset er svært praktisk rettet og alle prosjektoppgaver gjennomføres i reelle prosjekter i egen organisasjon.

Søknadsfrist: 25.04.2019

Målgruppe:

Kurset er rettet inn mot prosjektledere i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektrapport med innleveringsfrist 6 uker etter workshop.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er lagt opp med følgende samlinger:

Workshop: tre dager samling i Oslo-området i uke 21: 3. - 5. juni og to dager i uke 44: 29. - 30. oktober.

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Samlingene (workshop) har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse).

Kursavgift:

27500 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingsuken
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Det tas forbehold om endring i kursavgiften.

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Det gis ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eilif Hjelseth
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er tredelt:
- Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
- Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
- Enten deltatt på BA6271 Grunnleggende bruk av VDC, ha VDC-sertifisering fra CIFE eller ha erfaring fra to eller flere prosjekter der VDC er benyttet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Søkere må i tillegg fylle ut og signere bekreftelse sammen med sin leder og legge ved søknaden se Skjema for avtale om videreutdanning

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Integrating Project Delivery, Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, Atul Khanzode, ISBN: 978-0-470-58735-5, Utgitt 2017, 480 sider. https://www.wiley.com/en-us/Integrating+Project+Delivery+-p-9780470587355

Lean Construction – Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon, Redaktør: Bo Terje Kalsaas, ISBN: 9788245021073 Utgitt: 2018 2017, 456 sider. https://www.fagbokforlaget.no/Lean-construction/I9788245021073

Presentasjoner og annet materiell utdelt på kurset

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard
Kurset kan gjennomføres uten bruk av kommersiell programvare, studenten vil benytte følgende programvare: IFC-leser f.eks. Solibri Model Checker / Reader (https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/), DDS-IFC-viewer (https://www.dds.no/produkter/dds-cad-viewer/) eller tilsvarende Prosessmodelleringsprogram, f.eks. Bizagi Process Modeller (https://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler) eller tilsvarende.
Deltaker bør ha egen bærbar PC (evt. MAC som kan kjøre Windows programvare) med trådløs nett-tilgang.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset skal være tverrfaglig og søkere rangeres først innen sin bransje (arkitekt, rådgivende ingeniører (flere disipliner), entreprenør, eiendomsforvalter). Hvis det er for mange søkere, vil plasser tildeles ved loddtrekning innen de ulike gruppene.

Søkere som ikke får plass vil få prioritet på neste gjennomføring av kurset.

Vi tar forbehold om nok søkere.

Kursdetaljer

Startdato: 03.06.2019
Slutt: 30.11.2019

Søknadsfrist: 25.04.2019

Kursavgift: 27500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6272

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.