Å arbeide som kontaktlærer - trinn 2

Kurset er et tilbud til kontaktlærere i videregående skole.

Søknadsfrist: 10.01.2019

Målgruppe:

Kontaktlærere i videregående skole som har gjennomført kurset Å arbeide som kontaktlærer, trinn 1 (PED6302).

Kursbeskrivelse:

Hensikten med kurset er å øke kontaktlæreres kompetanse i sitt arbeid, som et bidrag til at alle elever og lærlinger får utviklet sine evner optimalt gjennom tilpasset opplæring.

Temaer:

 • Å arbeide med elever med forskjellige utfordringer
 • Læringsmiljø og klasseledelse
 • Samarbeid med foresatte
 • Rådgivning og veiledning
 • Mangfold i skolen
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Deltakerne vil utvikle sin kompetanse når det gjelder å se den enkelte elev i et relasjonelt perspektiv.


Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha:

 • teoretisk og forskningsbasert kunnskap om utviklingsstøttende læringsmilø og klasseledelse.
 • innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom ansatte i skole og foresatte.
 • kunnskap om teorier som gir en forståelse av viktigheten vedrørende mangfold, kommunikasjon, relasjoner og samhandling.
 • ha innsikt i og forståelse for temaet rådgivning og veiledning.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • ha kompetanse i å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og klasseledelse.
 • kunne etablere læringsfremmende kommunikasjon med foresatte og ansatte på skolen.
 • kunne forstå og analysere faktorer som kan være med og påvirke til en positiv forståelse rundt mangfold, kommunikasjon og samhandling.
 • ha en praktisk forståelse for temaet rådgivning og veiledning i det praktiske arbeidet i skolen.

Generell kompetanse etter fullført kurs:
Deltakeren skal ha kjennskap til sentrale faglige begrep innenfor det pedagogiske arbeidsfeltet i skolen.

Eksamensbeskrivelse:

To casebaserte oppgaver leveres og evalueres med karakter bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav som må være gjennomført for å avlegge eksamen:

 • Deltakelse på samlinger og aktivitet på Blackboard i diskusjonsforum..
 • Artikler og rapporter som legges ut skal være lest før samlingene der de gjennomgås i grupper.

 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  Tre samlinger på NTNU i Trondheim våren 2019

  Første samling: 6. - 7. februar

  Andre samling: 5. mars

  Tredje samling: 9. april

  Kursavgift:

  10000 Kr
  Kursavgift info: Trøndelag fylkeskommune dekker kursavgiften på kr 10000 for deltakere som er ansatt i som lærer i skolen i fylkeskommunen. Det forutsetter at rektor eller nærmeste overordnede har godkjent, prioritert og søkt om dekning hos rådgiver Tarjei Joar Moen. Semesteravgift til Studentsamskipnaden og kursmateriell må dekkes av den enkelte.

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Lena Haller Buseth
  Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  Telefon: 73 55 11 48
  Epost: lena.buseth@ntnu.no

  Kontakt:

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 91 89 72 61
  Epost: videre@ntnu.no

  Samarbeidspartnere:

  Trøndelag fylkeskommune v/rådgiver Tarjei Joar Moen

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  3-årig høgskole/universitetsutdanning, eller godkjent lærerutdanning. I tillegg må emnet PED6302 være fullført og bestått.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Praktiske opplysninger:

  Kursdetaljer

  Startdato: 06.02.2019

  Søknadsfrist: 10.01.2019

  Kursavgift: 10000 Kr

  Studiepoeng: 7,5

  Emnekode: PED6303

  Undervisningssted: Trondheim

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.