Finansiering av forretningsutvikling

Foto: Yay Images

Dette kurset tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til finansiering av forretningsutvikling og dekker både finansiering av nye kunnskapsbedrifter og investeringsanalyse av utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 20.02.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som jobber med finansiering av nye og eksisterende bedrifter.

Eksamensbeskrivelse:

Mappeevaluering med to hjemmeoppgaver som teller henholdsvis 60% og 40% av sluttkarakteren.

Innlevering 1: 20. mai 2019 kl. 14.00
Innlevering 2: 10. juni 2019 kl. 14.00

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019.

Første samling: 10.-11. april
Andre samling: 9.-10. mai

Klokkeslett er 10-17 første dag og 9-15.30 andre dag hver samling.

Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i Blackboard.

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Sørheim
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 10 29
Mobil: 918 03 448
Epost: rogers@iot.ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker. Blir tilgjengelig via Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 30 personer.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2018:
Et spennende kurs som kombinerer tradisjonelle finansierings- og verdivurderingsmetoder med nyere metoder og tanker. Et godt kurs å ha med seg om man ser for seg at man skal være involvert i et oppkjøp, i et forsøk på å sikre finansiering eller bare ønsker å vite hva som driver disse prosessene, og hvilke utfordringer som kan dukke opp.

Kursdeltaker våren 2015:
Et svært bra kurs som kan anbefales! Det gis meget god oversikt og innsikt i aktuelle finansieringsalternativer. Meget kompetente forelesere.

Kursdeltakere våren 2014:
Bra kurs som bruker mange eksterne forelesere med fersk og relevant kompetanse som belyser teorien på en god måte. Praktisk og teoretisk godt kurs, med gode og varierte forelesere! Anbefales om du trenger påfyll av finansieringskunnskap!

Kursdetaljer

Startdato: 10.04.2019
Slutt: 10.06.2019

Søknadsfrist: 20.02.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6015

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.