Strategi og teknologiledelse

Illustrasjonfoto Foto: Yay Images

Foto: Yay Images

Kurset er et videregående kurs i strategi og ledelse med særlig fokus på strategisk ledelse av kunnskaps- og teknologibaserte aktiviteter. Kurset bygger videre på temaene som blir introdusert i kurset Ledelse og strategi som inngår i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.
Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 10.01.2019

Målgruppe:

Ledere og andre som er involverte i strategiarbeid. Spesielt relevant for de som jobber i kunnskaps- og teknologibaserte bedrifter.

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave.
Denne utleveres under første samling, og det tilbys veiledning til semesteroppgaven i løpet av samlingen og etter siste samling.
Innleveringsfrist er 15. juni 2019 kl. 14.00.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019.

Første samling: 11.-12. februar
Andre samling: 8.-9. april

Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

 

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Øyvind Bjørgum
Førsteamanuensis, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 09 64
Mobil: 97 01 47 23
Epost: oyvind.bjorgum@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

IØ6501 Ledelse og strategi eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Melissa Schilling (2012): Strategic Management of Technological Innovation, 4th edition. McGraw-Hill/Irwin. (Forventes lest før første samling)

Andre utgaver av boka (feks tredje og femte utgave er ok).

Artikler, case og utdrag fra bøker kommer i tillegg og blir gjort tilgjengelig i Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 30 personer.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2018:
Utmerket kurs for de som jobber med teknologiutvikling, og som ønsker å forstå prosessene med å bringe produkter/prosesser ut i markedet. Gir et utmerket bilde på hva som skjer rundt teknologi, digitalisering og innovasjonsprosesser. Kurset krever noe forkunnskaper. Man får gjennom kurset et godt bilde av kompleksiteten rundt prosessene i industri og tjenesteutvikling.

Kursdeltaker våren 2016:
Strategi er et tema der det ikke finnes en enkelt oppskrift, men i dette kurset klarer faglig sterke forelesere å formidle kompleksiteten samtidig som de holder en tydelig rød tråd. Et av de mest nyttige kursene jeg har tatt, og umiddelbart anvendbart for den jobben jeg har som leder.

Kursdeltaker våren 2016:
Veldig bra kurs som står i forhold til mine forventningar. Bra med mykje gruppearbeid for å diskutera problemstillingar med medstudentar. Svært bra og engasjerande forelesar.

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2019
Slutt: 15.06.2019

Søknadsfrist: 10.01.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6029

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.