Organisasjonsutvikling, ledelse og læring


Hvilke utfordringer står dagens organisasjoner overfor med hensyn til organisering og ledelse, og hvordan kan disse håndteres?

Kurset kan inngå i spesialiseringen i innovasjon og endringsledelse i masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med ledelse og organisasjon i kunnskapsintensive virksomheter.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Innleveringsfrist er 19. mai 2019 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave. Innleveringsfrist for øvingsoppgave er 4. mars 2019.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019:

Første samling: 29. - 30. januar

Andre samling: 19. - 20. mars

Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 16.30 siste dag.

Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Morten Schiefloe
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 63 23
Mobil: 90 11 55 16
Epost: per.morten.schiefloe@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik (2016) Endringskynisme. 2. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk

Clegg, Stewart, Martin Kornberger & Tyrone Pitsis (2015) Managing and Organization, An Introduction to Theory and Practice, London: SAGE (kap. 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15)

Kotter, John & Holger Rathgeber (2006) Our Iceberg Is Melting, London: Macmillan

Meyer, Christine B. og Inger G. Stensaker (2011) Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget

Schiefloe, Per Morten (2015) Sosiale landskap og sosial kapital. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 8 "Organisasjoner: nettverk og sosial kapital" s 209-240)

Anbefalt tilleggslesning for dem som vil jobbe særlig med ledelse i sin oppgave:

Kuvaas, Bård og Anders Dysvik (2016) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 2, 3, 4, 10)

Mintzberg, Henry (2011) Managing. Harlow: Prentice-Hall ( ch 1-4)

I tillegg vil det bli noen artikler/kapitler tilgjengelig i Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 25.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2016:
Et kursinnhold som gir mening og nytteverdi for ansatte med ulike stillinger på ulike nivå, både i private og offentlige virksomheter.

Kursdeltaker våren 2015:
Et historisk innblikk i organisasjonstrender kombinert med ny viten og fokusering på dagens situasjon gjorde dette til et svært utbytterikt kurs!

Kursdeltaker våren 2015:
Veldig nyttig kurs for personer som er engasjert aktivt i endringsprosesser. Kurset gir mål og retning for endringsprosesser. Kurset bidrar til mer helhetstenkning sett fra ulike perspektiv.

Kursdetaljer

Startdato: 29.01.2019
Slutt: 19.05.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6509

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.