Selvoppfatning og motivasjon i ledelse

I dette kurset tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan selvoppfatning påvirker motivasjon, og hvordan du kan lede og veilede i spennet fra utbrenthet til jobbengasjement.

Les reportasje fra kurssamling: "Lærer å motivere seg selv og andre"

Kurset kan inngå i spesialiseringen Relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Målgruppe:

Kurset passer for alle som arbeider med utvikling og/eller utvikling av medarbeidere og grupper.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen som bygger på mellomoppgave.
Innleveringsfrist 23. juni 2019, kl. 14:00.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent mellomoppgave med muntlig fremføring.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019.

Første samling: 4. - 5. april

Andre samling: 23. - 24. mai

Samlingene er obligatoriske.

Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Torhild Klomsten
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 19 62
Epost: anne.klomsten@ntnu.no

Marit Uthus
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning
Epost: marit.uthus@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kroese, A.J. (2012). Oppnå mer med mindre stress. En handbook i oppmerksomhetstrening (OT) - Mindfulness. Finland: Bookwell

Leiter, M., & Maslach, C. (2005). Banishing Burnout. Six strategies for improving your relationship with work. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.

Manger, T., & Wormnes, T. (2015). Motivasjon og mestring. Utvikling av egne og andres ressurser. 2. utg. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS

Roness, A., & Matthiessen, S. B. (2002). Utbrent. Krevende jobber - gode liv. Fagbokforlaget. (Kapittel: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19).

I tillegg tilkommer artikler som utdeles ved kursstart.

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no

Praktiske opplysninger:

Kurset legger vekt på at læring skjer i interaksjon med deltakerne. Maks antall deltakere er 20.

Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2018:
Kurset var knyttet til historier fra virkeligheten opp mot teori. Noe som var utviklende og lærerikt for meg som deltaker. Fantastiske kursholdere som ufarliggjorde skriveprosessen rundt en eksamen, og som var lagspillere i prosessen fram mot eksamen. Unikt og verdifullt i min reise videre mot en autentisk ledelse, og som agent og aktør i eget liv.

Kursdeltaker våren 2017:
Et av de beste kursene jeg har tatt innen relasjonsledelse. Fantastisk flinke kursledere, godt pedagogisk opplegg. Dette kurset har jeg hatt stort utbytte av både i jobbsammenheng, men også på den private arena.

Kursdeltaker våren 2016:
Engasjerte kursholdere med mye kompetanse - troverdige og inderlige. Høyt kompetansenivå og engasjement på medstudenter.

Kursdetaljer

Startdato: 04.04.2019
Slutt: 23.06.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PED6503

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.