Lederutvikling og organisasjonsendring

Lederutvikling og organisasjonsendring - Foto: Rune Petter Ness

Foto: Rune Petter Ness

Dagens ledere forventes å utøve lederskap under kontinuerlige omstillinger og skiftende omgivelser. Hvordan kan man arbeide med å utvikle lederferdigheter og få større handlingsrepertoar slik at man blir bedre i stand til å møte denne typen krav?
Kurset kan inngå i spesialiseringen relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Målgruppe:

Kurset passer for alle som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen blir utdelt på siste samling med innleveringsfrist 7. mai 2019, kl. 14:00.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent øvingsoppgave. Innleveringsfrist for øvingsoppgave er 4. april 2019.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger i Trondheim våren 2019.

Første samling: 18. januar

Andre samling: 28. februar og 1. mars

Tredje samling: 8.-9. april

Klokkeslett er 9.00-16.00 alle dager.

Samlingene er obligatoriske.

Første kveld på tredje samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursets læringsmål og undervisningsformer medfører at alle samlinger er obligatoriske, og du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Mye av arbeidet på kurset foregår i små grupper med veiledning fra en faglærer. Den enkelte vil få tett og personlig oppfølging. Dette gjør at kurset er mer ressurskrevende enn en del andre kurs, og kursprisen er derfor noe høyere enn det som er vanlig.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av tredje samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jonathan Reams
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 16 51
Epost: jonathan.reams@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Eigel, K., & Kuhnert, K. W. (2016). The map. Finding your path to effectiveness in leadership, life and legacy. Friendswood, TX: Baxter Press. (Forventes lest før første samling)

Kegan, R., & Laskow Lahey, L. (2009). Immunity to change. How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization. Boston: Harvard Business Press. (Forventes lest før andre samling)

The Arbinger Institute (2016). The Outward Mindset. How to change lives and transform organizations. San Francisco: Berrett-Koehler. (Forventes lest før tredje samling)

Pensumbøker kan bestilles hos Akademika.
I tillegg tilkommer artikler som legges ut på Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Plass til maks 24 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Undervisningen foregår i all hovedsak på engelsk.

Referanser:

Kursdeltaker vår 2018:
Dette kurset fokuserer på utvikling av modenhet. Her vil du få et unikt påfyll som vil gi deg inspirasjon til videre vekst som leder og menneske. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette kurset både med hensyn til dine arbeidstakere, dine sjefer og ikke minst din familie. Fantastisk lærerikt kurs! Man lærer seg selv å kjenne mye bedre, både på godt og vondt, og får en unik mulighet til å modnes og utvikles både som person og leder. Anbefales!

Kursdeltaker vår 2017:
Hvis du ønsker å videreutvikle deg selv som leder, få verktøy til å overkomme utfordringer og få ny innsikt om deg selv og andre, er dette kurset for deg! Meget dyktige kursholdere og interessant pensum. Anbefales på det sterkeste!

Kursdeltaker vår 2017:
Det mest positive med kurset er at det både i innhold og form blir en utviklingsprosess. Trygt læringsmiljø, tydelig rød tråd mellom samlingene og engasjerte forelesere.

Kursdetaljer

Startdato: 18.01.2019
Slutt: 07.05.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6505

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.