Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring

Maintenance and Asset Management
Kurset vil gi grunnleggende kunnskap innen moderne vedlikeholdsteori, spesielt innen terminologi, vedlikeholdskonsepter, vedlikeholdsstyring, vedlikehold 4.0, vedlikeholdsledelse og funksjon, fremtidens indikatorer, moderne styringssystemer, fremtidige vedlikeholdsanalyser, vedlikeholdsoptimalisering, engineering, benchmarking og industri 4.0.

Kurset kan inngå i:

 

Søknadsfrist: 20.02.2019

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen etter siste samling.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019:

Første samling: 29. - 30. april

Andre samling: 20. - 22. mai

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Nettverksmiddag i løpet av første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
- Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Våre rabattavtaler

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Schjølberg
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 37 70
Epost: per.schjolberg@ntnu.no

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Wilson, Alan: Asset Management, focusing on developing maintenance strategies and improving performance.
I tillegg vil artikler og standarder bli gjort tilgjengelig via Blackboard

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Undervisningen vil foregå på engelsk.
Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Referanser:

Kursdeltaker våren 2014:
Kurset er meget faglig relevant og gir et godt grunnlag for å bidra til vedlikeholdsoptimalisering i egen bedrift.

Kursdetaljer

Startdato: 29.04.2019

Søknadsfrist: 20.02.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6019

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.