EVU-Kurs


Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk

Kurset gir deg kunnskap til å håndtere levereandørrelasjonene på en mer profesjonell måte. Foto: Yuri Arcurs

På dette kurset får du en inngående kunnskap om den strategiske betydningen av innkjøpsledelse og forsyningsledelse. Foto: Yuri Arcurs

Jobber du med innkjøp og forsyningsledelse (Supply Chain Management)?

God leverandørledelse kan styrke konkurranseevnen og effektiviteten til virksomheten. Gjennom kurset vil du bli kjent med teorier og konsepter innen utvikling og ledelse av leverandørrelasjoner og leverandørnettverk. 

Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 10.01.2019

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp eller søker slike arbeidsoppgaver. Alle bedrifter, private og offentlige organisasjoner som har utfordringer innenfor logistikk og innkjøp er aktuelle, både innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel og offentlige virksomheter.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig oppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim våren 2019:
Første samling: 12. - 13. februar
Andre samling: 2. - 3. mai

Oppstart første dag på samling kl 10 og avslutning siste dag kl 16.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ann-Charlott Pedersen
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 901 66 904
Epost: pedersen@iot.ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Artikkelsamling.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Sammen med kurset Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse erstatter kurset IØ6504 Strategisk logisikk-, innkjøps- og forsyningsledelse.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2013:
Positivt med liten klasse, mulighet for mye dialog med foreleser.

Kursdetaljer

Startdato: 12.02.2019

Søknadsfrist: 10.01.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6513

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.