Strategier for program- og porteføljestyring

Det er krevende å håndtere flere prosjekter samtidig. Som porteføljestyrer må du ha den oversikten og en strategi for å håndtere flere prosjekter samtidig. Foto: Crestock

Det er krevende å håndtere flere prosjekter samtidig. Som porteføljestyrer må du ha den oversikten og en strategi for å håndtere flere prosjekter samtidig. Foto: Crestock

Dette kurset handler om hvordan man håndterer flere prosjektutfordringer samtidig.

Kurset kan inngå i spesialisering i prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.02.2019

Målgruppe:

Prosjekt- og linjeledere (fagledere) som har ansvaret for to eller flere samtidige prosjekter eller som forventer å få et slikt ansvar i fremtiden.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 2. mai kl. 10.00 - 4. mai kl. 10.00. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2019:

Første samling: 25. - 26. februar
Andre samling: 11. - 12. april

Oppstart første dag på samlingene kl 10.15, avslutning siste dag på samlingene kl 15.00.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Nettverksmiddag i løpet av første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student
- Sensur av eksamen

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Otto Elvenes
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 35 04
Epost: bjorn.elvenes@iot.ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

PK6207 Ledelse og organisering av prosjektarbeid, eller tilsvarende. Erfaring fra prosjektvirksomhet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum deles ut ved kursstart og gjøres tilgjengelig via Blackboard. Det meste av litteraturen er på engelsk.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kurset har gitt meg et nytt perspektiv inn i arbeidshverdagen. Det har vært nyttig å lese pensum som både har vært pro og kritisk til ulike strategier. Foredragsholder har vært klar på at faglitteraturen ikke nødvendigvis har fasiten. Kurset har økt min evne til å analysere en situasjon fra flere vinkler og tenke strategisk i forhold til ulike tilnærminger for styring av prosjekter (Kursdeltaker våren 2016).

Relevante tema som gås gjennom gjør at en bedre kan reflektere og benytte de riktige verktøyene for forbedringer eller endringer i egen eller andres organisasjon (Kursdeltaker våren 2015).

Engasjerende og dyktig foreleser som er flink til å formidle teorien samtidig som han er flink til å inkludere kursdeltakerne underveis (Kursdeltaker våren 2014).

Kursdetaljer

Startdato: 25.02.2019

Søknadsfrist: 01.02.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6203

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.