Industriell sikkerhet og pålitelighet

Safety and Reliability Analysis

Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr, systemer som benyttes i transportløsninger og kritisk infrastruktur.

Kurset kan inngå i:

 

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursbeskrivelse:

Topics

 • Definition and discussion of basic concept within reliability- and risk analysis.
 • Functional analysis and identification of failures and hazards.
 • System analysis based and FMECA, reliability block diagram and fault tree.
 • Calculation of reliability and availability of technical systems.
 • Reliability importance measures.
 • Analysis of repairable systems by Markov methods.
 • Analysis of safety critical systems (IEC 61508).
 • Analysis of systems exposed to common cause failures.
 • Estimation of failure rates.
 • Overview of data sources.

 

 

Læringsutbytte:

Learning objectives

Knowledge: The course shall give a thorough introduction to basic concepts and approaches related to analysis and evaluation of safety and reliability of technical equipment – with a special focus on equipment that is used for production and distribution of energy. 

Skills: The students shall be able to identify and assess failures of single units and of complex systems. They shall be able to assess which parts of a system that are of special importance to prevent system failures. They shall further be able to apply different methods to determine the reliability of single items and complex systems, and identify the pros and cons related to each method.

General competence: The students shall learn to understand the importance of safety and reliability in relation to applications within production assurance, quality, risk, environmental protection, and sustainable development. They shall, in addition, gain an understanding of the relationship between costs/disadvantages and benefits related to different safety measures.

 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 5. - 8. april 2019. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver mellom samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019:

Første samling: 12. - 14. februar

Andre samling: 19. - 21. mars

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Våre rabattavtaler

Fagansvarlig/Forelesere:

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 414 73 730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rausand og Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications, Wiley, 2004. Bestill boka fra Akademika.

I tillegg bør eLæring, Leksjon 2 - Sannsynlighetsregning være lest før første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

MS Excel

CARA FaultTree (studentversjon kan lastes ned fra Blackboard)

Praktiske opplysninger:

Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk avhengig av studentenes språkbakgrunn. Eksamensbesvarelse og hjemmeoppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Praktisk informasjon og betingelser.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2014:
Kurset et lærerikt og interessant. Meget faglig dyktig lærer! Spennende å bli kjent med andre kursdeltagere som også bidro mye med kompetanse og erfaring.

Kursdeltaker våren 2013:
Jeg fikk et innblikk i hvordan utøve sikkerhet og pålitelighet. Får nytte av dette i mitt daglige virke.

Kursdetaljer

Startdato: 12.02.2019
Slutt: 08.04.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.