Ultralyd av dialysefistler

Foto: iStock/CristiNistor

Ultralyd benyttes både i planlegging, oppfølging og kontroller av dialysefistler, og er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av dialysefistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler.

Søknadsfrist: 01.12.2018

Målgruppe:

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell.

Kursbeskrivelse:

Kursdeltakerne skal få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med forståelse av prinsippene. Videre får de undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av doppler, grunnleggende undersøkelsesteknikk. Deltakerne skal også få en god forståelse av sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse. Videre skal deltakerne få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner. Det skal også legges stor vekt på praktiske øvelser slik at deltakerne får de nødvendige ferdigheter for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler og kan avgi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Deltakeren

 • kan forklare grunnleggende prinsipper innen ultralydfysikk og bildedannelse
 • kan planlegge og ta hånd om vedlikehold og kvalitetskontroll av ultralydapparatur og –utstyr 
 • kan gjøre rede for standardisert bildeframstilling ved ultralydundersøkelse av AV-fistel
 • kan gjøre rede for målemetoder ved ultralydundersøkelser av dialysefistler herunder diametermål, avstandsmål, dopplerteknikker inkludert hastighetsmålinger
 • har kjennskap til metoder for anleggelse av AV-fistel, symptomer på komplikasjoner og behandling av slike
 • har kjennskap til karanatomi, sirkulasjonsfysiologi og hemodynamikk generelt, samt spesielle forhold ved AV-fistel
 • kjenner til egne begrensninger ved utøvelse av ultralydundersøkelser samt lovgivning i forhold til dette

Ferdigheter: Deltakeren kan

 • anvende, tilpasse og optimalisere innstillinger på ultralydapparatur og -utstyr
 • gjennomføre standard undersøkelser innen ultralydundersøkelser av dialysefistler på et innføringsnivå
 • anvende dopplerteknikker for vurdering av blodstrøm (retning, hastighet, mengde)
 • anvende ultralydveiledet kanylering av AV-fistel
 • analysere funn i en standard undersøkelse og sammenstille dette i en skriftlig rapport
 • utøve profesjonell holdning til pasientinformasjon og pasienthåndtering

Generell kompetanse: Deltakeren kan

 • formidle kunnskap innenfor fagområdet
 • ta initiativ til kvalitetskontroller og kvalitetsforbedringsprosesser
 • inneha digital kompetanse, herunder produksjon av små videoer, deling av bilder og kunnskap på ulike digitale plattformer

Eksamensbeskrivelse:

1-times praktisk teoretisk eksamen. Eksamen gjennomføres 13. og 14. juni.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger, innlevert og godkjent fire av fire arbeidskrav, innlevert og godkjent praksislogg.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske todagerssamlinger i Trondheim i 2019: 

Første samling: 7. - 8. februar

Andre samling: 8. - 9. april

 

Kursavgift:

6000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden Sit, pt kr 580.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Lydia Johnsen
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: lydia.johnsen@ntnu.no

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: nina.hanger@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng)

- Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Det er anbefalt at deltakerne har en helsefaglig bachelorgrad, men søkere med annen medisinsk utdanning eller tekniske ingeniørfag er også aktuelle.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Et elektronisk kompendium som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Rangeringsregler: Personer som ikke fikk tilbud om plass ved siste gjennomføring prioriteres foran nye søkere.

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Studiet har 12 plasser.

Kursdetaljer

Startdato: 07.02.2019
Slutt: 14.06.2019

Søknadsfrist: 01.12.2018

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6007

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.